Varannan svensk orolig för hur klimatfrågan prioriteras

Jorden sedd från rymden

Enligt en ny undersökning är över hälften av svenskarna oroliga över hur klimatfrågan kommer att hanteras efter valet. Nio av tio konsumenter beskriver sig själva som klimatmedvetna och störst är medvetenheten bland kvinnor som även känner störst oro.

Det är KRAV som ligger bakom undersökningen om konsumenternas klimatengagemang. Sommarens extrema torka slog hårt mot svenska bönder och allt fler forskare är eniga om att torkan och andra extrema väder är tecken på växthuseffekten. 52 procent av kvinnorna uppger att de oroar sig mer för klimatförändringarna efter sommarens torka. Motsvarande andel bland män är bara 29 procent.

Detta gör svenskarna för att leva mer klimatsmart

Det är inte ovanligt att de som arbetar mest för att göra hållbara val ändå är de som oroar sig mest. Orättvist kan tyckas men det beror tror jag på okunskap och förnekelse. Färre män oroar sig samtidigt som det är männen som gör färre aktiva klimatval.

Det som konsumenterna uppger att de gör i sin vardag för att leva mer klimatsmart är främst att källsortera vilket 75 procent anger att de gör. Därefter kommer minskat matsvinn samt att välja svenskt/närproducerat.

Fyra återvinningssopkorgar bredvid varandra, olika färger för varje material; plast, papper, färgat och ofärgat glas

Viktigaste åtgärderna

Det som svenskarna anser är viktigast för att minska klimatpåverkan är främst att minska sin konsumtion vilket det knappast behövs några politiska beslut för att göra. Därefter kommer att välja svenskt/närodlat oftare och att flyga mindre. Andra önskemål är att åka mer kollektivt, källsortera mer och äta mer vegetariskt. Även att vara mer sparsam med el och leva mer energieffektivt. Dessa saker är dock något politiker verkligen behöver ta sig an.

För att kunna återbruka och återvinna och resa samartare mer behövs en lättillgänglig och välfungerande infrastruktur, något som har mycket att önska idag. Samma sak med energieffektiva valmöjligheter och att normalisera vegetarisk kost. En del offentliga instanser har börjat att servera vegetariskt vid sammankomster vilket är bra, men det behövs tydligare riktlinjer kring detta. Låt oss hoppas att detta blir något den nya regeringen tar tag i. Klimatet kan inte vänta. Det behövs krafttag nu.

Lämna ett svar

%d