Seminarium om det ”goda” köttet

Snart är dags för ett intressant seminarium där man kommer att tala om att det idag är en självklarhet att köttprodukter blir mer och mer tillgängliga. Konsekvenserna av köttproduktionens strävan efter vinst som påskyndar uppfödningen som i sin tur leder till negativa följder för människa, djur och miljö.

Problematiken kring detta kommer att debatteras på ett seminarium i Stockholm nu i november. Deltagarna är Jonas Paulsson, Köttfri måndag, Martin Smedjeback, ickevåld,se samt Per Jensen, professor i etologi. Intressant! 

Seminariet arrangeras av Utrikespolitiska Föreningen och sker på Stockholms Universitet den 28 november. Mer info om tider, pris etc finns på deras hemsida

Lämna ett svar

%d