Barns rättighet som vegetarian

SVD har publicerat ett intressant och viktigt inlägg om att vara vegetarian, skriven i synnerhet ur barns perspektiv. De inleder med hänvisning till att Kommissionen för European Convention on Human Rights (ECHR) har tillkännagivit att det är en principiellt giltig övertygelse att vara vegetarian eller vegan. 

Med detta som bakgrund vill de att man lyfter frågan för hur personer som är vegetarianer eller veganer möts i sin vardag, i skola och på sitt arbete. I skolan har barn rätt att känna sig trygga och inte behöva utstå diskriminering. Detta är dock inte en självklarhet för många beroende på ursprung, språk, religion etc, men även att vara vegan eller vegetarian kan orsaka samma typ av kränkning eller diskriminering.

Brist på kunskap

Att vegogruppen uppgår till tio procent av Sveriges befolkning gör att det är en ansenlig mängd människor men fortfarande så få att det utgör risk för att bli utsatt. Författarna till artikeln menar att det är brist på kunskap som borgar för detta vilket det oftast är. Att inte ha kunskap resulterar inte sällan i nedsättande kommentarer istället för intresserade frågor. Men detta ska inte barn behöva utstå och de skriver att kunskapsbehovet hos personal på skola och förskola är akut.

De har en värdigt viktig poäng här. Okunskapen som hos många gör att både barn och föräldrar kan komma med kommentarer som att det inte är en tillräcklig föda men även andra kommentarer som hånfullt kastas ut kan såra och skada. Kommentarer om ”riktig” eller ”vanlig” mat medan vegobarn äter andra ”konstiga” saker.

Risk att kränkas

Alla har sin åskådning och med de normer som råder är det ständiga risker för vegobarn, likväl som vuxna, att hamna i kränkande situationer. Vuxna kan lättare argumentera för sig men små barn som inte vill äta andra varelser ska inte behöva bemöta kritik på annat vis än att meddela att de inte vill äta andra liv, inte orsaka dem stort lidande. Det borde väl vara tämligen självklart kan man tycka.

Precis som att personal ska se till att ingen kränks på grund av till exempel kön eller religion måste de se till även vegetarianism ingår där. Med fler och fler barn, men även personal inom skola, som äter helt vegetarisk kost får vi hoppas att det kommer att gå snabbt framåt på detta område. Personer som väljer en empatisk väg i sin kost borde snarare lyftas för denna förmåga, inte tryckas ned. Inte heller ska föräldrar till barn behöva ägna timmar i frustrerade försök att via email och telefonsamtal lyckas få sin förskola att servera deras barn en helt vegetarisk kost.

Rätt till vegokost

Att behöva göra det är tyvärr inte en helt ovanlig sak för vegoföräldrar där de ibland går förlorande efter allt arbete. De får helt enkelt nobben, de får beskedet att deras barn inte har rätt till en djurfri kost. Inte korrekt, det har de alltså.

Tack Helena Pedersen, Per-Andes Svärd och Lisa Gålmark för ett bra inlägg!

2 kommentarer på “Barns rättighet som vegetarian

  1. Pingback: Trygg förälder? | Vego Eco

  2. Pingback: Barns rättigheter som hållbarhetsfråga | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: