Svar på kommentarer ang Svensk Mjölk vs Oatly

Ett glas mjölk sett uppifrån

I går publicerades en debattartikel på SVT Opinion från Vego Eco med anledning av Svensk Mjölks stämning av Oatly som togs upp här för några dagar sedan. Nu när jag äntligen har möjlighet att besvara alla kommentarer, vilket många i och för sig redan gjort åt mig – tack! – så har kommentarsfältet hunnit stänga. Svarar därför här istället och det visade sig inte vara så många olika åsikter utan handlade främst om formuleringarna, min kommentar om företagens storlek, lidande samt huruvida komjölk är naturligt eller inte.

Låt mig då förtydliga hur jag tänker kring formuleringarna, vilket jag inte är ensam om har jag sett i diskussionen. Om vi börjar med ”It’s like milk but made for humans” så kan jag omöjligt se hur det på något som helst sätt kan vara nedvärderande mot komjölk eller vara vilseledande marknadsföring. Tack vare mjölkindustrins extremt starka lobbying under lång tid verkar många tro att det är naturligt men är det verkligen det? Bara för att vi ammar när vi är små så har väl inte det något att göra med konsumtion av annat däggdjurs di i vuxen ålder. Kons mjölkproduktion är till kalven och inget annat. Något även de som tycker om mjölk måste kunna inse. 

Nästa då: ”No milk. No soy, No badness.” så kan jag förvisso hålla med om att det är lite synd att Oatly har en formulering som kan reta upp som det gjort nu. Modigt och bra kan man tycka men nu fick det tråkiga följder. Hur man tolkar det är onekligen väldigt olika, jag tolkar det enbart som en upplysning om att det är ingen komjölk eller soja i, två väldigt vanliga allergener och därmed inget dåligt. Vill man dra tanken lite längre kan man även ta in i det icke dåliga att det inte heller har orsakat lidande vilket mjölkindustrin gör. 

Jo, det innebär lidande för korna

Och med det vidare till en annan frågeställning, vissa verkar helt oförstående inför att mjölkindustrin skulle innebära något lidande. Men tänk efter, för att kon ska kunna mjölkas måste den föda en kalv. De tvångsinsemineras för att kunna kalva, ko och kalv blir sedan åtskilda, något som orsakar stor sorg och därmed lidande. Allt detta kalvande och mjölkande är extremt slitsamt vilket leder till lidande i form av sjukdomar och att de inte har en fullt så trevlig miljö att leva i som Bregottfabriken vill ge sken av borde väl alla veta vid det här laget. Alla som dricker mjölk borde ta på sitt ansvar och ta reda på detta så att man kan stå för den produkt man konsumerar. Läs mer om detta här

En annan fråga är om jag inte tycker att det behöver prövas för att den åtalade parten är mindre. Självfallet är det inte så. Jag beklagar om texten kan uppfattas på det viset. Oavsett storlek så har ingen rätt att bryta mot lagar utan vad jag syftade på är just det som man kan höra hela tiden i samhället, vad som finns återgivet i kommentarerna och vad Svensk Mjölk lutar sig mot; att folk i allmänhet uppfattar mjölk som en naturlig dryck som är till för människor. Och detta har man uppnått tack vare sin mångårig lobbying och en tung marknadsbudget.

Oatly har med mycket mindre resurser och på kort tid lyckats hitta en liten plats i kyldisken men är ändå för många en okänd dryck. Vilket knappast kan sägas om komjölk. Storlekssyftningen grundade sig alltså på bagaget av makt som Svensk Mjölk skrapat ihop. Konsumenterna kommer procentuellt antagligen hålla på Svensk Mjölk tack vare detta men jag hoppas på två saker: dels att de som dömer i detta mål gör ett riktigt jobb och inte utgår från den hjärntvätt som mjölkindustrin utsatt oss för i åratal samt att konsumenterna börjar tänka till. För nej, kornas mjölk är inte till människor, vuxna eller barn, utan för kalven. 

3 kommentarer på “Svar på kommentarer ang Svensk Mjölk vs Oatly

  1. Pingback: Mjölk vs havre – countdown | Vego Eco

Lämna ett svar

%d