WWF vill hitta mest hållbara skolmatskommunen med White Guide Junior

Miljön är allas ansvar, inte minst politikernas. Det är dags att de ser till att maten som elever serveras i landets skolor är hållbar. Detta vill Världsnaturfonden WWF och White Guide Junior uppmärksamma genom en gemensam satsning på att hitta Sveriges mest hållbara skolmatskommun.

Det är stora mängder mat det handlar mat, varje dag serveras tre miljoner måltider inom den offentliga sektorn. En betydande del av dessa äts i landets alla skolor och därför ger sig WWF och White Guide Junior in i skolmatsdebatten för att lyfta vikten av hållbarhet. White Guide Junior är Sveriges enda tävling där landets skolrestauranger och skolmat bedöms med målet att alla barn i Sverige ska få äta god och inspirerande mat varje dag.

Priset en gemensam väg mot mer hållbar skolmat

WWF är en av initiativtagarna och Vego Eco har varit i kontakt med Madeleine van der Veer, Pr & Policy Manager på WWF, för att få veta mer om deras satsning på detta. Madeleine berättar att de länge har velat ta tag i frågor gällande den offentliga maten och träffade White Guide Juniors initiativtagare Per Bergqvist i somras. De kom fram till att de delade engagemanget om att Sveriges barn borde serveras en mer hållbar skolmat.

Priset är ett steg på en gemensam väg mot detta och WWF hoppas på att det kommer att inspirera fler kommuner att satsa på mer hållbar skolmat. I bedömningen av god skolmat värderas flera olika parametrar som till exempel god smak, näringsriktighet, utbud, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete, engagemang och kompetens.

– Utan pekpinnar och med uppmuntran hoppas vi att det ska sprida sig bland landets kommuner, säger Madeleine van der Veer.

Kött och matsvinn problem

Att vi äter mycket kött, slänger mat i onödan och har en hög matimport är anledningar till att trenderna går åt fel håll. WWF och White Guide Junior vill förändra skolmaten, målet är att maten som serveras i skolorna ska vara klimatsmart, inte tära på vare sig djur eller natur och vara näringsrik. Siktet är också inställt på framtiden då de vill att skolorna ska jobba för att hållbar mat ska vara en självklarhet för framtidens vuxna.

Priset riktar sig till kommuner som är duktiga på hållbarhet över hela skolmatskedjan och utgår från fyra områden; klimat, schysst mat, matsvinn och att öka kunskapen om hållbar mat. WWF säger att de vill minska på växthusgasutsläppen och köpa mindre kött vilket låter som en vettig väg – köttet är ju en stor problemfaktor inom kost. De två första, klimat och schysst mat handlar mycket om vegetariskt. Vego Eco ber Madeleine van der Veer berätta mer om den vegetariska aspekten.

Självklart är vegetariskt och växtbaserad mat en del i vårt arbete för en mer hållbar skolmat. En stor del av matens klimat- och miljöpåverkan kommer från animalieproduktionen och vi driver aktivt inom olika arenor att vi som minst bör halvera det svenska köttätandet och välja bättre kött när det serveras kött.

Det finns dock ett motstånd här, Madeleine syftar på att alla inte är med på en övergång till vegetariskt och undviker därför pekpinnar eller måsten för att inte skrämma bort de som är skeptiska mot växtbaserad kost.

– Vi tror att vi kan komma långt och fånga upp fler med inspiration, uppmuntran och glädje utan att alltid stirra oss blinda på en vokabulär eller en mall för hur skolmåltiderna ska vara, säger hon.

Men för att minska utsläppen från skolmåltiderna så går det inte att komma ifrån vilken stor inverkan köttet har.  Madeleine håller med:

– Det är enklast att dra ned på köttet och det tycker jag att vi fångar in bra i prisets klimatdel som fokuserar på hur kommunerna ska minska skolmåltidernas klimatpåverkan, säger hon.

Mejeriprodukter har stor klimatpåverkan

Vego Eco tar även upp frågan om mejeriprodukter som näst efter kött utgör en stor negativ belastning. Mjölken är ett produktområde som historiskt haft stark närvaro i svenska skolor. Det finns mjölk, smör och yoghurt på de flesta ställen men inga eller få vegetabiliska alternativ. Madeleine van der Veer berättar om hur WWF jobbar med detta.

– Det stämmer att det finns stora globala utmaningar med mejerikonsumtionen också. Det är en fråga som inte är helt enkel att ta sig an eftersom mjölken inte bara påverkar klimatet. Det handlar ju också om öppna landskap, näringsinnehåll och att mjölken är en viktig del av vår kost. Men det betyder inte att vi inte ser frågan som viktig. För det första så har vi aktivt valt att prata om skolmåltider när vi pratar om priset med White guide junior. Det innebär att priset inbegriper både maten och drycken som serveras i skolan. Vi ser det också som positivt om skolor väljer att satsa på fler alternativ till mejeriprodukterna, som till exempel havrebaserad dryck som vi producerar mycket av i Sverige. Men vi undviker återigen här att komma med ”recept” för hur kommunerna ska ta sig an skolmåltiderna utan vi vill gärna att de ska ta sig en ordentlig funderare om all mat och dryck som ska serveras till barnen i deras kommun, avslutar Madeleine.

Ett barn sett uppifrån med en skål med mjölk och flingor framför sig. Håller en sked i höger hand för att äta från skålen.

Ett mycket viktigt område att prioritera. Mjölken har historiskt ett starkt fäste i skolan och Madeleines svar om att mjölken är viktig vittnar om det. Det är näringsämnen i mjölken som är viktiga och finns som hon mycket riktigt påpekar andra alternativ. Att vara låst vid en produkt som är dålig för klimatet, och även hälsan, känns dumt.

Alarmerande – köttkonsumtionen gått upp

Förhoppningsvis kan priset bidra till att lyfta frågan högre upp på agendan inom den offentliga sektorn och framför allt inom skolan. För att barnen ska orka med långa skoldagar är det avgörande att skolmaten är god och näringsriktig. Men det är också viktigt att maten som serveras inte tär på vår planet. Att normalisera vegetariskt, se det som tabu att slänga mat och bryta den inrotade mjölkpropagandan är väldigt välkommet.

Hoppas White Guide Junior kan sporra skolrestauranger runt om i landet. I synnerhet som det precis presenterats alarmerande siffror om att svensk köttförbrukning ökar. Märkligt och tragiskt. Det är närmast chockartat att konsumtionen efter flera larm om köttets påverkan på klimatet och vår hälsa kan öka. Här vill nu WWF att regeringen agerar och tar fram en strategi för hur den svenska köttkonsumtionen ska minska.

Nej, kom igen nu politiker, dags att agera! Och alla ni inom skola, hoppas att ni blir inspirerade av White Guide Junior. Våra barn är inte värda något annat än bra, klimatsmart och hälsosam kost om dagarna.

En kommentar på “WWF vill hitta mest hållbara skolmatskommunen med White Guide Junior

  1. Pingback: Klimatsmarta måltider får nytt pris, Årets Klimatkök | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: