Gretas klimatkamp måste bli allas kamp

Cykel pyntad med blommor och budskap att backa Greta

Klimatet kan inte vänta. Ändå pratar inte politikerna om klimathotet. Kraftfulla beslut och insatser behövs men lyser med sin frånvaro. Men folk har börjat resa sig. Greta Thunbergs klimatstrejk har spridit sig till en mängd platser i Stockholm. Och fortsätter sprida sig ut i landet och världen.

När Greta Thunberg satte sig för att strejka för vår framtid, för krav på en klimatpolitik som gör att vi kan leva upp till Parisavtalet, lyftes många ögonbryn. Ska inte barnet gå i skolan? Men som hon själv säger, varför ska hon gå i skolan om det inte finns någon framtid? Världen räddas inte genom att följa regler, reglerna behöver ändras.

Inför FN:s klimakonferens i Katowice arrangerades klimatmanifestationer utanför över 100 kommunhus i Sverige.

Kris för familj och klimat

Boken Scener ut hjärtat, skriven av Greta Thunbergs föräldrar Malena Ernman och Svante Thunberg, är en bok om kris, en familjekris och en klimatkris. I boken får en ta del av den bakomliggande frustration och oförståelse, framförallt Gretas som är den som leder familjen hit, för flatheten från politiker och näringsliv inför klimathotet.

Och det är bara att instämma. Det är obegripligt att så lite görs, att det är så tyst. För ett barn som tänker på det ifrågasättande sätt som Greta gör, vilket en önskar att långt fler gjorde, blir det inget annat än obegripligt. En skräck för en obefintlig framtid men som nu ett barn tagit sig kraft att kämpa för. Men det borde rimligen inte behövas. Det borde ligga på andras ansvar, men det är det uteblivna ansvaret som gör att vi är där vi är idag.

En flicka med långt ljust hår, blå hoodie och svarta byxor utanför en byggnad
Greta Thunberg skolstrejkar för vårt klimat. Foto: Marc Femenia, Wikimedia Commons

Boken är en arg betraktelse där inlindande floskler uteblir till förmån för raka, kalla fakta. Där författarna inte hymlar med sitt eget ansvar, där de i sin priviligierade situation kan – och bör – göra något. Skönt. För de som orsakar de största utsläppen är de som tjänar mest pengar. Rimligen borde det vara tvärtom, de som har råd borde bidra – inte förstöra. Men så ser det inte ut idag. Tid är pengar, rika borde ha mest tid och därmed kunna ta sig tid att åka tåg, inte flyga var helst och när helst de känner för det. Men så ser det som vi vet inte ut.

Klimatkampen sprider sig

Gretas kamp för en framtid har spridit sig stort vid det här laget. Och fler ansluter till kraven om utsläppsminskningar av koldioxid på både kommunal, regional och nationell nivå. Det är många privatpersoner som sympatiserar med Gretas skolstrejk på Mynttorget i Stockholm.

Det har även blivit starten på en rörelse där grupperingar börjat ske. Likt #metoo, där olika yrkesgrupper gick samman, har nu ett liknande scenario startat för klimatet. Det började med ett gäng författare, med bland andra klimatförespråkaren Sara Bergmark Elfgren i spetsen. Sedan har bland andra lärare, sjusköterskor, psykologer och advokater följt efter. Som Sara uttrycker det, “hashtags kan knappast rädda världen, men vi måste visa våra politiker hur brett stödet är för en mer ambitiös klimatpolitik”.

#fridaysforfuture har blivit ett begrepp och vi lever i en tid då vi har möjlighet att påverka. Jämställdhet och hållbarhet hör ihop, precis som klimatet, och här har vi visat att vi tillsammans kan vara starka. Kan en 15-åring så kan vi andra. Det gäller bara att vi får fler att vakna. Och tillsammans går det. Tillsammans blir vi många, och det är oss politikerna vill nå. Nån dag måste de väl ändå vakna? Inse att det är dags att ta tag i detta. Annars behöver vi inga politiker. En förstörd värld behöver varken dem eller skola, och det var där rörelsen började – med en skolstrejk.

Insikten hos Greta att en utbildning inte är värt något om det inte finns någon värld kvar. Men där ska vi väl ändå inte behöva hamna?

Några av de förslag som har lämnats in till kommuner:

  • En koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst tio procent och uppnå nollutsläpp till år 2030. 
  • Att alla aktörer, företag, organisationer och offentlig verksamhet, ska utarbeta planer för att minska sina utsläpp i motsvarande grad.
  • Ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever.

Recension av boken Scener ur hjärtat.

Denna text har även införts i tidningen Syre.

Lämna ett svar

%d