Önskan om hållbar jul bland svenskarna

Julklapp med pepparkakor bredvid

Julen närmar sig med stormsteg och planering för umgänge, mat och klappar pågår runt om i landet. Julen är en tid då det tyvärr kan bli väldigt ohållbart med stort matsvinn och hög konsumtion. Positivt är då att allt fler tänker på dessa frågor och många svenskar vill fira en hållbar jul i år.

På uppdrag av WWF har Kantar Public tagit fram en ny Sifo-undersökning som visar att var tredje intervjuad, 35 procent, säger att de kommer att prioritera en mer hållbar jul än förra året och varannan svensk planerar att köpa färre julklappar i år jämfört med ifjol.

Julen är en högtid då mycket fokus ligger på maten och risken för ökat matsvinn är stor. Varje år slänger hushållen i Sverige 45 kilo livsmedel per person enligt Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Detta till en kostnad av 3000–6000 kronor per familj beräknat på två vuxna och två barn. Dyrt och onödigt inte bara för familjerna utan även för vår planet.

Vid Livsmedelsföretagens julmatsundersökning som presenterades förra veckan så saknades det tyvärr en tydlig hållbarhetsinriktning. Det enda som kunde skönjas i den riktningen var att några leverantörer sa sig satsa på mindre förpackningar som därmed kan bidra till minskat matsvinn. Den goda nyheten blir då att hushållen, enligt WWFs Sifo-undersökning, visar att en klar majoritet, 57 procent, säger att de kommer prioritera hållbar mat och minskat matsvinn på julbordet i år.

Många vill göra skillnad

Varannan svensk är beredd att göra förändringar i sin vardag för planetens skull, bland annat genom att köpa färre julklappar i år. Det är framför allt yngre personer som utmärker sig här. Personer som är 18–29 år är de som i högst grad vill minska sina julklappsinköp.

Åtta av tio anser att det är viktigt att produkter som bidrar till avskogning av regnskog tas bort från svenska butiker och att de har en tydligare märkning/certifiering samt önskar kraftfulla politiska beslut som leder till bättre skydd och bevarande av regnskog.

– Vi ser att konsumenter blir alltmer kritiska, många vill göra skillnad i sin vardag och är medvetna om att deras val har betydelse. Vi uppmuntrar tydligare och bättre riktlinjer för certifiering och miljömärkning av produkter, säger Lisbeth Larsson, kommunikationschef på WWF.

Ja, det vore verkligen bra! Lättare för de som vill kunna göra bättre val samtidigt som att det kan bidra till att fler blir mer medvetna om problematiken så att även de börjar göra förändringar i sin konsumtion. Som choklad, en produkt som det är mycket viktigt att titta efter märkning på. Choklad är ju populärt vid jul och här är rekommendationen att i första hand köpa choklad som är KRAV-märkt, EU-ekologisk eller certifierad av Fairtrade eller Rainforest Alliance.

Kvinnorna mest ansvarsfulla

Förhoppningsvis lämnar den här julen ett mindre klimatavtryck än föregående tack vare att var tredje svensk säger att de kommer att prioritera en mer hållbar jul. Knappt sex av tio säger att de vill prioritera hållbar mat och minska matsvinn på julbordet. Varannan intervjuad uppger att de planerar köpa färre julklappar i år för att fira en mer hållbar jul – och i högst grad 18–29 åringar. Fyra av tio, 44 procent, uppger att de kommer att ha fokus på att köpa hållbara julklappar – kvinnor mer än män, 50 procent mot 39 procent.

Lussekatter i en skål

Det är på fler punkter än så kvinnorna dominerar och inte sällan är det den sorgliga skillnaden i klimatsammanhang. Här utmärker sig ofta kvinnorna när det gäller att göra hållbara val, och den trenden visar sig även tydligt i denna undersökning. En kunde ju ha hoppats på att männens medvetenhet om detta skulle ha kommit ikapp men det syns fortfarande stora skillnader. Som maten där en klar majoritet uppger att de kommer att prioritera hållbar mat på julbordet i år. 64 procent av kvinnorna kommer att göra det medan hela 32 procent av männen svarar aktivt “nej” på frågan vilket är smärtsam information.

Drygt var fjärde svensk brukar leta efter bra recept för att återanvända julmatsrester, även här instämmer fler kvinnor än män. Det kanske kan förklaras av att många män är helt passiva och låter kvinnan ta hela lasset själv och låter sig komma till färdigdukat bord.

Nästan varannan svensk säger att de kommer att minimera matsvinn från julbordet i år och var tredje vill prioritera närproducerad mat i säsong. Intresset för miljömärkt mat är också stor och och lika många, var femte, vill äta mindre men bättre kött.

En del positiva siffror finns alltså att glädjas åt där det framför allt är unga och kvinnor som driver på frågorna. Låt oss hoppas att även männen kan låta några hållbarhetsinsikter sippra in under jul. Nya vanor behöver inte vara stora eller svåra, små förändringar i vardagen har stor betydelse i längden.

En kommentar på “Önskan om hållbar jul bland svenskarna

  1. Låter bra att fler och fler tar detta med hållbarhet på allvar och även tar med sig detta tänk in i den traditionsrika juletiden.
    Såväl matsvinn som presenter m.m. lämnar ju avtryck på olika sätt.

    Hoppas att de som svarat på ett hållbart sätt i enkäten lever upp till vad de säger och kanske t.o.m. kan påverka fler i grön riktning.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: