Vego För Framtiden

Texten VEGO FÖR FRMTIDEN i vitt på grön bakgrund. Några ritade stjärnor runt om texten.

Vegetariskt för vårt klimat, det är många som väljer den linjen. Vår livsstil tär på vår planet och vad vi äter har stor påverkan på vårt klimat. Positivt är dock att det är väldigt enkelt att ändra på.

Hälsans Kök har skapat en enkel beräkningsmetod som gör att du snabbt ser vad det gör för skillnad att välja vegetariskt istället för kött. Här kan en se att det krävs 1 918 liter vatten – alltså 31 femminutersduschar – för att producera den mängd kött som en genomsnittlig svensk konsumerar på en dag. Samma mängd kött ger Co2-utsläpp motsvarande en bilresa på två mil.

Vit text på grön bakgrund, SÅ HÄR STOR SKILLNAD HAR DU GJORT följt av beräkning på minskat koldioxidutsläpp med illustration med bil, dusch och mat

Vegetarisk kost har bara hälften så stor klimatpåverkan som en kötträtt. Genom att äta vegetariskt minskas alltså Co2-utsläpp, vattenförbrukning och som bonus gör du dig själv en tjänst hälsomässigt.

På sidan Vego För Framtiden kan du se vilken besparing du gör för dig och vårt klimat genom att välja vegetariskt ett visst antal dagar. Vill du kan du även avge ett löfte om att äta mer vego. Att lova kan kanske pusha lite mer för att ta sig i kragen och välja bort kött lite oftare. Kan bli en ny, god vana helt enkelt.

Lämna ett svar

%d