Lättare att sopsortera efter middag utomhus

Fyra återvinningssopkorgar bredvid varandra, olika färger för varje material; plast, papper, färgat och ofärgat glas

Så underbart det är med sommar och för oss nordbor att kunna njuta av längre dagar med ljus och värme. Och att kunna äta lunch och middagar ute i det gröna. Att ta vara på sommardagarna genom att förlänga utevistelsen och äta under bar himmel är verkligen trevligt.

Det kan dock uppstå en hel del skräp efter alla dessa picknickar som sker nu när folk går man ur huse när värmen är här. Tänk på att ta med dig allt skräp när du lämnar platsen. Dels vill vi förstås kunna njuta av rena och trevliga parker men miljön har mycket mer att vinna på det än så.

Stockholms stad underlättar för oss att sortera skräpet direkt efter picknicken. För att möta uppgången av skräp under sommartid har det placerats ut extra behållare för källsortering på en mängd platser som lockar till att stanna och äta på, som parker, torg, badplatser och kajer.

Den här utökningen av sortering är ett utvecklingsprojekt på försök som trafikkontoret driver sedan 2015 som innebär att tillgängliggöra källsortering på allmän plats. I försöken som genomförs samlar staden in kunskap om hur sorteringen kan underlättas för oss invånare. Tack vare detta kan vi källsortera det skräp som vi orsakar direkt när vi är i stadsmiljön, som till exempel lunchboxar, kaffemuggar, flaskor och matrester. Detta underlättar givetvis så att en slipper att bära med soporna hem eller till kontoret för att sortera där. Eller alternativet att lägga det i en vanlig sopkorg som dessvärre snabbt blir full sommardagar och orsakar nedskräpning. Med hjälp av dessa extra behållare kan vi se till att hålla våra offentliga utrymmen rena och fina och dessutom ta tillvara på de resurser skräpet innebär.

Stor, stående sopkorg i metall där locket är borta, korgen är överfull och det ligger sopor på marken bredvid

Fokus på plast och vattennära miljöer

Vattennära miljöer är särskilt känsliga, att det hamnar plast eller andra sopor i våra vatten vill vi förstås undvika. För att minska denna risk har det ställts ut källsorteringsmoduler på dessa platser och dessutom med fler kärl än tidigare på varje plats.

Även den på sistone hårt omdebatterade plasten har fått extra fokus. I de nya behållarna för plastskräp går det fint att slänga till exempel lunchboxar av plast, snackspåsar och annat som en drar på sig under utflykten. Som kaffelocken till de många takeawaykaffe som köps under en dag i Stockholm.

Källsorteringsmodulerna har insamlingskärl för pappersförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, plast och övrigt avfall. Du kommer att kunna se dessa extra behållare utplacerade fram till och med oktober.

Att erbjuda denna källsortering har visat sig lyckat, modulerna används flitigt och har varit välsorterade. Det finns dock fortfarande en del utmaningar att jobba vidare med som att kärlen används för skräp även från hushåll och torghandel vilket de inte är avsedda för samt att det kan bli skräpigt runt stationerna. I år hoppas staden på att nedskräpningen ska bli mindre tack vare att det finns fler kärl än tidigare år.

Förutom källsorteringen har staden satsat på att digitalisera en del av sopkärlen. Skräpkorgen Big Belly komprimerar skräpet direkt i korgen med hjälp av en platta som drivs av ett solcellsdrivet batteri. Skräpet komprimeras automatiskt mellan 5–8 gånger innan de behöver tömmas och då signalerar de själva om detta med hjälp av ett webbaserat mjukvarustöd. Tack vare att korgen själv meddelar när den är full har transporterna för tömning kunnat minskas med upp till 70 procent.

Sopkorg där luckan fälls ner med en stång. Grön lampa lyser upptill som indikerar när den behöver tömmas

Grilla till middag?

Efter den torra och varma period vi har haft råder eldningsförbud i Stockholm på grund av hög brandrisk i skog och mark. Det betyder att  grillning endast tillåten i “för ändamålet framtagna grillar”, eller vid särskilt iordningställda grillplatser. Dessa platser är utformade så att det inte finns risk för brandspridning till skillnad från engångsgrillar som inte är tillåtna att använda vid eldningsförbud.

Denna text har tidigare publicerats i tidningen Syre.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: