Vägledning om hållbarhet i butik

Hylla med grönsaker i en livsmedelsbutik

Möjligheten att som konsument få veta vilken klimatpåverkan produkter orsakat har ökat senaste tiden. Redovisning av klimatavtryck är en sak som bidrar till ökad medvetenhet men Coop har lanserat möjligheten att få ut mer info än så.

Coop har lanserat en hållbarhetsdeklaration som visar produktens påverkan på jordens resurser, klimat och samhälle. Den här deklarationen underlättar möjligheten att ta del av de många olika faktorer som bidrar till påverkan. Samtidigt uppmärksammar den också att det är just många olika saker som spelar in, som påverkar vad som är hållbart. 

Baserat på hållbarhetsmålen

För att hållbarhetsdeklarationen ska vara en så gedigen plattform som möjligt bygger den på ett urval av tio parametrar för hållbar livsmedelsproduktion från ”Hållbar livsmedelskedja”. Dessa bygger i sin tur på FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

Hållbar livsmedelskedja är ett initiativ från WWF och består av tio fastställda parametrar. Parametrarna beräknas utifrån vilka råvaror som ingår i produkten, vilket ursprungsland dessa råvaror kommer från, var sluttillverkningen skett samt eventuella certifieringar på produkten.

De tio parametrarna är biologisk mångfald, klimat, bördighet, vattenåtgång, bekämpningsmedel, övergödning, djurhälsa, arbetsförhållanden, lokalbefolkning samt lagefterlevnad och spårbarhet. Varans ingredienser värderas på en skala för utifrån vetenskapliga databaser, statistik och forskning. På det sättet räknas avtrycket för livsmedlet fram.

Hjälpmedel när vi handlar

Hållbarhetsdeklarationerna ska fungera som vägledning, både för Coop när de arbetar för att skapa ett mer hållbart sortiment i butikerna men även oss konsumenter när vi gör våra val. Som kund kommer vi kunna se hållbarhetsdeklarationer på alla livsmedel och därmed kunna få mer information om klimatfrågorna och få en bild av hållbarhetsfrågans olika aspekter och därmed en större möjlighet att göra ett medvetet val.

Diagrammet som kunden kan se gör det enkelt och överskådligt för att kunna göra sig en bild av varans påverkan. Förhoppningsvis gör detta att det blir lättare att förstå vikten av matens klimatavtryck och bidra till att göra fler bra val.

För att visualisera och göra det så tydligt som möjligt visas deklarationen i form av ett spindeldiagram. Mindre yta i spindeldiagrammet betyder mindre påverkan på jordens resurser, klimatet och samhället.

Att fler leverantörer tar egna initiativ till att deklarera sin påverkan. Ett exempel är Oatly som anger det på sina paket vilket är jättebra för att bidra till ökad medvetenhet. Men så länge de som har väldigt stor påverkan, som kött- och mejeriprodukter, inte gör det så är det svårt att få full förståelse för de stora skillnader som produkterna har.

Möjlighet till test och spridning

Planen är att den data och metodik som Coop baserar sina hållbarhetsdeklarationer på ska vara tillgängliga och öppna för andra i branschen att använda sig av för att även de ska kunna följa efter och börja hållbarhetsdeklarera alla livsmedel. Ett bra exempel på hur företag kan dela med sig för att hjälpa varandra att gå mot en mer hållbar verksamhet. 

Hållbarhetsdeklarationerna testas nu och beräknas vara tillgängliga för kunder fullt ut i början av 2021. Ska bli spännande att testa detta och se hur det faller ut.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: