Kött på förskolan! Veganer inte önskvärda…

Så har jag då haft mötet med förskolechefen med anledning av min son som är vegan sedan en tid tillbaka. De hade kallat till mötet för att reda ut situationen. Det är nämligen inte tillåtet att vara vegan enligt dem. ”Hur ska vi lösa detta…?”

Förskolechefen sa att de inte tyckte att detta var lämpligt och som grund för detta fanns bland annat en rekommendation att barn inte bör vara veg. Hon berättade vidare att hon nyligen varit på ett intressant seminarium med en dietist som hade specialiserat sig på barn och vegetarisk kost. Dietisten berättade att de noga följt barn en tid och kommit fram till rekommendationen att de inte ska tillåtas vara veganer. Anledningen: det är för jobbigt.

Lathet bakom veganförbud

Visst är det chockerande? Det de hade kommit fram till var alltså att det var inte några problem för barnen ur hälsosynpunkt, utan det är jobbigt för personalen då de måste tänka efter lite extra för att veta att barnen får i sig det de behöver. Så anledningen till att man inte är tillåten att rata djur grundar sig alltså i lathet. Skrämmande tycker jag.

En annan aspekt är också den att man verkar ta för givet att barn automatiskt får i sig ”allt man behöver” bara för att man äter djur. Konstigt tänk tycker jag, då det knappast kan vara en självklarhet. Detta får mig att tänka på en artikel som jag i höstas läste på Minplanet.se som tog upp samma sak. Du kan läsa den här.

Jag har vänner vars barn också valt att inte äta animalisk kost. Det är kanske inte helt vanligt att små barn gör detta val, bland annat på grund av ännu outvecklat konsekvenstänkande, men de som gör det ska väl ändå inte straffas? Vare sig en väljer detta för djurens, miljöns eller bådas skull måste väl barnen snarare uppmuntras, inte straffas, när de tar så pass mogna beslut själva.

Barn får ta med sig matlåda till förskolan

Hur som helst så var vi ju tvungna att hitta en lösning på ”problemet” och den lösningen blev matlåda. Så nu kommer jag att stämma av med köksansvarig på förskolan vilken mat de ska servera kommande vecka för att skicka med min son liknande vegmat. Jag vill dock tillägga att den köksansvariga är underbart tillmötesgående och gullig i detta ärende, det är ju inte hennes fel vilken linje som förmedlas ”uppifrån”.

Som avslutning kan jag citera den något negativa dietisten jag kom i kontakt med då jag ringde upp gällande min son: ”gör han detta frivilligt?” Jag hade svårt att svara på den frågan med trevlig röst.

3 kommentarer på “Kött på förskolan! Veganer inte önskvärda…

  1. I feel you! Gud vad jobbig. Jag svårt att tanka mig att nån skola behandla föräldrar på det sättet 🙁 Varför kan dem bara respektera ens livstill?

  2. Det var helt enkelt för att det blev just jobbigt. Kände helt enkelt inte för att behöva tänka några sekunder extra för att vara säker på att näringsbehovet var täckt…

  3. Pingback: Köttfri dag i skola och förskola | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: