Ekologisk skolmat

Södertälje har blivit ett föredöme när det gäller mat till barn och äldre rapporterar DN idag. Trots att priset för maten till och med ligger under snittet är 50 procent av råvarorna ekologiska och 80 procent av köttet svenskt. Det skulle dock behövas mer pengar för att komma upp i hundra procent. 

Detta är ett resultat av långsiktigt arbete för att förbättra den offentliga maten och arbetet har bestått i att bygga om nästan alla skolkök till tillagningskök istället för kök som tog emot centralt lagad mat. Man har dessutom anställt utbildade kockar, det finns idag minst en kock i varje skolkök. 


Det är ju toppen, men samtidigt sorgligt att detta ska vara något speciellt. Tusentals barn ska varje dag äta mat och tanken på att all denna mat ska komma från kök där det inte finns någon kock är ju egentligen absurd. Det Södertälje har gjort borde vara en självklarhet. Man har även visat att det går att laga mat, dessutom ekologiskt, utan att det behöver bli dyrare. Detta har man hört från andra håll tidigare också, förskolor och skolor som tar eget initiativ för att gå över till ekologisk (och vegetarisk) mat har kunnat vittna om att kostnaden inte går upp, snarare tvärtom. Så var ligger problemet, varför görs inte detta på alla skolor?


Lathet kanske. Sara Jervfors, kostchef Södertälje kommun berättar att det har tagit mycket tid att hitta lokala producenter och tester av recept och råvaror för att få det att fungera. Något som kanske skrämmer andra personer i motsvarande positioner, men ska inte det vara något vi kan kräva av dem? 


Sara nämner även att man har dragit ner på köttet, både av miljö- och hälsoskäl. Det är ju fantastiskt bra. Man vet numer att kött är en fruktansvärd miljöbelastning samt en stor bidragande faktor till många vällevnadssjukdomar och cancer och borde därmed vara något som inte ska serveras våra barn. Alla som bryr sig om sina barn borde kräva detta av sin kommun men istället händer märkliga saker som att förbund och andra knasbollar istället vill öka konsumtionen. Låt oss hoppas att fler personer som Jervfors kan börja arbeta på kommunerna och ta plats från bakåtsträvande personer som förespråkar sämre alternativ. 

Kostchef Sara Jervfors, foto Sandra Vesterdahl, Södertälje kommun


Mat är något livsviktigt men är också avgörande för vilken hälsa vi har och här borde fler kommuner ta sitt ansvar och ta efter Södertälje. Det kommer folk från hela Europa för att se och lära, jag hoppas att även andra svenska kommuner gör samma sak. Bra ekologisk mat borde vara självklart i hela landet, inte bara i en kommun. 


Kommunens tema är ”Mat som kan rädda Östersjön” och ska ge barn och äldre bra mat och samtidigt vara skonsam för miljön. Kriterierna är:

  • God och hälsosam mat
  • Ekologiskt odlad
  • Mindre kött, mer grönsaker och fullkorn
  • Säsongsanpassad
  • Lokalt producerad
  • Mindre svinn

Inga konstigheter direkt, eller hur? Bara för resten av landets kommuner att följa efter! 

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: