Utstickarpriset för nytänkande och uthållighet

Ansvaret för vår miljö ligger hos oss alla men ofta kan man uppleva det som att största delen av bördan läggs på konsumenterna. Vad fler nu efterfrågar är styrmedel från politiker och större ansvarstagande från företag. Ett företag som försöker ta sitt ansvar är Polarbröd som förra veckan delade ut Utstickarpriset som en del i sitt hållbarhetsarbete.

Polarbröd menar att det inte räcker med att vara resurseffektiva utan att man måste tänka i flera led, däribland råvaror från fossila mångfaldsgårdar för att värna om hållbarhet i hela produktionsledet. Men det finns en del utmaningar för att nå hit. Med ohållbart vattenuttag och övergödning har man allvarliga problem som måste tas tag i och Polarbröd har som mål att det ska vara 100 procent hållbara råvaror 2022. Det handlar om råvaror, transporter, emballage och elförsörjning.

För att få hållbara råvaror måste vi sluta att använda fossil uppvärmning och se till hur odling sker. Att värna om hälsan i jorden och stoppa det som ger negativ utveckling som markpackning där vatten och luft inte kan andas. Detta gör att grödor inte växer ordentligt och ger sämre skördar. Dåligt på flera sätt alltså och något man måste komma bort ifrån.

För att få en fossilfri mångfadsgård arbetar man på flera sätt, man odlar inte samma sak år efter år, gården drivs med förnybar energi och har lärkrutor. Att ha det och arbeta på ett vis där naturen får vara utgångspunkt ger bördigare jordar vilket innebär mindre bekämpningsmedel och varierat landskap som gynnar småvilt och pollinatorer. Vi får renare luft och mindre utsläpp av koldioxid. Polarbröd har investerat i vindkraftverk som tagits i bruk under detta och föregående år och man är nu helt självförsörjande på förnybar energi. Målet nu är att arbeta med att stärka delaktigheten hos partners och medarbetare.

Ett par andra faktorer som nämndes för att nå hållbarhet är de ständigt återkommande i dessa sammanhang: matsvinn och animalier. Vi måste gå över till vegetarisk kost och sluta slänga mat. Men även här måste producentleden ta större ansvar. Det är inte bara konsumeter som slänger och det är inte heller där alla beslut fattas angående matval. Ju mer butiker och leverantörer pushar för vegetarisk kost och gör det attraktivt och tillgängligt, desto mer kommer den att öka.

Utstickarpriset då, ett pris som instiftades 2012 och premierar innovation och hållbarhet och är ett erkännande av ”modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet”. Årets tema var nytänkande inom jordbruket och priset gick till Artur Granstedt, docent i ekologisk odling. Han fick priset för att i över 50 år tagit strid för ett ekologiskt kretsloppsjordbruk. Genom vetenskapliga studier har han visat att en omställning till uthållig matförsörjning är både möjlig och nödvändigt.

Det är mycket riktigt både möjligt och nödvändigt. Låt oss alla bidra genom att välja vegetariskt, cykla eller gå mer, stoppa ditt matsvinn och handla eko. Små saker i din vardag som gör stor skillnad om du gör det och därmed även inspirerar andra att göra detsamma. Frökex med syrsor Polarbröd Utstickarpriset

Vid prisutdelningen bjöds på en stor buffé, tyvärr väldigt mycket animalier vilket var förvånande med tanke på företagets hållbarhetsarbete. Tomatsallad och rotsaker fanns för den som ville ha vegetariskt och bröd givetvis. Men ett bröd var inte vegetariskt, det var deras nya bröd gjorda av syrsor. Många reagerade med lite lätt avsky, jag försökte tjuvlyssna men hörde inte så mycket intresse. Nej Polarbröd, skippa det där och fortsätt med vegetabiliskt bröd och föredömligt hållbarhetsarbete!

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: