Strategi för färre djurförsök

En ställning med flertalet tomma provrör. En pipett med röd vätska på väg att droppa ner i ett av provrören.

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för hur myndigheten ska bidra till att minska, förfina och ersätta djurförsök med andra testmetoder.

Kemikalieinspektionen arbetar för att främja utvecklingen och användningen av alternativa metoder.

– Den nya strategin stärker våra förutsättningar att arbeta långsiktigt med att driva på utvecklingen och användningen av metoder som kan ersätta djurförsök. Vi ska arbeta aktivt med djurförsöksfrågor inom EU och på internationell och nationell nivå, säger Henrik Appelgren, utredare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen fick i uppdrag att upprätta en strategi för arbetet med så kallade 3R-frågor. 3R står för de engelska orden replace, reduce och refine, ”ersätta, minska och förfina”. Det innebär att djurförsök så långt det är möjligt ska ersättas med djurfria metoder, att antalet försöksdjur ska begränsas och att metoderna ska förfinas för att minska djurens lidande, till exempel genom smärtlindring och bättre djurhållning.

Metoder som kan användas för att minska användningen är bland annat att använda provrörstester på celler och delar av celler, matematiska modeller och redan tillgängliga försöksdjursresultat. Men att få alternativa testmetoder godkända kan ta flera år, vilket gör att arbetet med 3R-frågor behöver bedrivas långsiktigt.

På internationell nivå deltar Kemikalieinspektionen bland annat i en översyn av klassificeringskriterier för hälsofaror och för att anpassa dem till information som tas fram genom alternativa testmetoder. Låt oss hoppas att det är de djurfria metoderna som vinner mark, inte bara att minska lidandet utan att få alternativ att ta över.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: