NMC-konferens om cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi och hållbarhetsfrågor diskuteras i dag i många olika sammanhang. Det är dags att gå över från den linjära ekonomin och in i den cirkulära. För det kan behövas inspiration och vägledning beroende på verksamhet och inriktning, något NMC vill bidra till.

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en förening som samlar företag och organisationer som vill utveckla sitt arbete inom miljö och hållbar utveckling. Föreningens mål är att underlätta för medlemmarna att aktivt bedriva utveckla ett professionellt hållbarhetsarbete. För att inspirera inom ämnet cirkulär ekonomi arrangerade de en konferens om detta för sina medlemmar.

Övergång till cirkulärt

Temat på konferensen var “How do we accelerate the transition to a circular economy? – Barriers, challenges and opportunities”. Flera intressanta föreläsare tog upp ämnet ur olika perspektiv. Anders Wijkman som har lång erfarenhet inom europeisk och svensk politik inledde dagen med att tala om skatter och vikten av att stödja övergången till en cirkulär ekonomi.

Efter Anders tog dagens huvudtalare Peter Hopkinson över, professor i innovation och miljöstrategi vid Bradford School of Management i England. Han bemötte det cirkulära ur flera vinklar, bland annat nämnde hand det sneda i att det investeras så mycket i en bilindustri där bilar står stilla 95 procent av sin tid. Bilismen är något som tagits upp flera gånger här på Vego Eco.

En annan sak han var inne på är att vi fortfarande fokuserar väl mycket på avfall och återvinning vilket bara är en liten del i ett hållbart arbete. Vi behöver lyfta in mer av sociala aspekter och produkters livslängd. Ett steg i att arbeta mer cirkulärt är att satsa på resurseffektiva sätt för att sänka kostnader och åtgång av material och energi.

Avslutningsvis påminde han oss om att tänka positivt, att fokusera på vad vi kan göra, det är det som spelar roll – inte vad du inte kan göra. Bra där, igen kan göra allt men alla kan göra något.

Finland bäst i Norden

Efter dessa talare fick vi en rapport om cirkulär ekonomi på den nordiska marknaden av Erik Hedén på Sustainable Brand Insight. Han berättade om medvetenheten om hållbarhetsfrågor som varierade en del i Norden. Tyvärr innehar inte Sverige någon topplacering så vi får helt enkelt fortsätta att jobba vidare här. Det är istället Finland som har den klart högsta medvetenheten om detta bland konsumenter av de nordiska länderna.

medvetenhet-konsumenter

Dagen innehöll även information om Ragn-Sells satsningar kring cirkulär ekonomi av deras hållbarhetschef Pär Larshans. Ett företag som har återvinning som grund men det krävs mer än det för att verksamheten ska bli cirkulär. Företagets utveckling handlar om att kalkylera sin cirkularitet, använda uppgraderingsprognosverktyg, checklistor och att förlänga livscykler.

Workshop som summering

Amir Rashid, universitetslektor vid KTH höll i den avslutande delen av dagen. En workshop där vi fick möjlighet att med olika givna företagsutmaningar diskutera olika områden som är avgörande för en övergång till det cirkulära och vilka hinder som kan finnas på vägen. Det var verkligen bra att summera dagen på det viset, dels att få chans att diskutera en del av det vi hört av föreläsarna men även att träffa andra personer som är intresserade av att arbeta aktivt för att bli mer cirkulära.

En verkligt intressant dag där inte bara föreläsarna bidrog utan möjligheten till att diskutera med de olika deltagarna kändes minst lika givande. Tack NMC för en inspirerande dag om cirkularitet.

En kommentar på “NMC-konferens om cirkulär ekonomi

  1. Pingback: Conference about circular economy – VMG

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: