Digital tjänst som hjälp för att minska din klimatpåverkan

Illustrerat kvitto med text med olika matvaror

Ica vill bidra till att deras kunder får större medvetenhet om vad deras kost har för inverkan på vårt klimat. Nu lanserar de ”Mitt klimatmål” som ett led i att bidra till att vi på ett enkelt sätt ska kunna få bättre koll och minska vår klimatpåverkan.

Ett nytt digitalt verktyg i form av en app ger möjlighet för ICA-kunder att följa klimatpåverkan från sina matinköp. Detta kommer ge kunderna ökad medvetenhet samtidigt som tips på mer klimatsmarta alternativ presenteras i appen. Målet är att detta ska hjälpa kunder till mer hållbara val.

Tjänsten är en fortsättning av det prisbelönta pilotprojektet Klimaträtt som tidigare har testats i ett flerfamiljshus i Uppsala. ICA och projektet har tilldelats FN:s klimatpris Momentum for change med motiveringen att det var ett innovativt och skalbart exempel på vad företag kan göra för att adressera och skapa lösningar för en minskad klimatpåverkan.

Klimaträtt för alla

Nu har en vidareutveckling skett av tjänsten så att alla ICA-kunder kan följa vilket klimatavtryck deras matkonsumtion ger. Det fungerar så att när en handlar och använder sitt ICA-kort beräknas och registreras matens klimatpåverkan. Det enda som krävs är att en först loggar in på Icas webbplats och aktiverar tjänsten. Efter det kommer det individuella avtrycket att kunna följas månad för månad.

– Vi vill på ett enkelt sätt inspirera kunderna att minska sin klimatpåverkan. Maten vi äter står för cirka en tredjedel av människans totala klimatpåverkan. I Sverige har vi ett koldioxidavtryck som ligger långt över FN:s rekommendationer. Det vill vi ändra på tillsammans med våra kunder. Nu kan vi erbjuda en personlig klimatanalys av maten du handlar på ICA och visa på vilken skillnad små förändringar i vardagen kan göra, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör ICA Gruppen.

Det här låter verkligen toppen, ett enkelt sätt för folk att kunna se vad kostvalen har för påverkan. Att vissa varor är bättre eller sämre än andra har en del koll på men inte alla. Och inte heller tänker en kanske alltid på det när en väl handlar. Förhoppningsvis kan appen med sin tydlighet och tips bidra till bättre val och kostintag. Det blir inte bara blir bättre för klimatet utan även för en själv. De klimatsmarta valen är i regel bättre val för oss själva ur hälsohänseende.

Läs mer om Klimaträtt här:
Klimaträtt, samarbete för minskade utsläpp
Minska klimatpåverkan i vardagen

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: