Stadsodling, grödor på höjden i källaren

Gröna plantor i rad på höjden

År 2050 beräknas jordens befolkning ha vuxit till tio miljarder människor och det kommer att krävas en del förändringar i vårt samhälle för att klara av att möta behovet av ett ökat antal munnar att mätta. Stadsodling ses som en möjlig del av lösningen.

Intresset för industriellt producerat mat i stadsmiljö är stort. Anledningen till att stadsodling är ett så hett ämne är tack vare det stora behovet av ny odlingsyta vilket denna nya form kräver desto mindre av.

I DN-skrapan har innovationsföretaget Plantagon arbetat för fullt med att färdigställa sin cityfarm. I källaren av den välkända skrapan kommer odling av olika grödor att ske. Här kommer de att odlas utan jord eller dagsljus och kan därmed ske i containrar eller källare eller andra i vanliga fall icke tänkbara miljöer för odling.

– Vi har ett ansvar att ta hand om vår planet, säger Mia Kleregård, styrelsemedlem i Plantagons.

Vid en visning av lokalerna tidigare i år höll Mia Kleregård ett brandtal för att påtala vikten om allas ansvar för vårt klimat och den enorma stadsutveckling vi har framför oss. Av de tio miljarder människor vi kommer att vara år 2050 beräknas 80 procent av dem att bo i städer. Det kommer att ställa helt nya krav på vår livsmedelsförsörjning.

Förutom utmaningen att vi har fler människor att mätta i framtiden pekar trenden hos konsumenter på ett ökat intresse för närproducerad och vegansk mat. Här tror Plantagon att stadsodling kommer att bli en verksamhet som kommer att tilltala många. Om vi ska kunna öka en stads självförsörjningsgrad krävs det att vi nyttjar utrymmen mer effektivt. Genom att odla under mark, och dessutom på höjden, blir det en mycket yteffektiv produktion som gör att det går att få ut långt mer grödor på en mindre yta än vid traditionell odling.

Gröna plantor i rad på höjden

Positiva synergier för energi och luft

För att förse odlingen med ljus används en kombination av ljusspektra som ger växterna ett vitt ljus som de trivs i. Värmen som alstras från den artificiella belysningen återvinns till 80 procent vilket gör det till en lönsam affär för fastighetsägaren. Detta är en viktig sak för att förhandla fram ett lokalkontrakt.

– Det är avgörande att ha en god dialog med fastighetsägare om att nyttja lokaler. Energieffektiviseringen är en viktig faktor i samarbetet, säger Owe Pettersson, VD Plantagon.

Förutom att värmen återanvänds och gör det ekonomiskt lönsamt för fastighetsägaren, utöver klimatvinsten, så tillvaratas även koldioxid och syre på ett effektivt sätt. Koldioxid kommer från ett intilliggande kontor som har öppet dygnet runt. Syret i sin tur förs ut och kommer att höja luftkvalitén för personerna i lokalen. Förhoppningen är att det ska gå att uppleva en förbättring av inomhusmiljön för oss människor och även här kunna få en positiv synergieffekt av källarens odling.

För att skydda odlingen mot skadeinsekter måste de som ska in i den ha särskilda kläder och passera en luftsluss. Väl där kommer en att hitta växter som planteras på höjden i långa rader. Växterna gror inte i jord utan istället odlas de i ett material som är väldigt likt en grov Scotch-Brite svamp och är tillverkat av PET-flaskor. Hela processen, från odling till skörd, tar cirka 30 dagar.

Disksvampsliknande material på längden hålls upp framför en person

Handla direkt från odlingen

När grönsakerna skördas kommer 70 procent att gå till butiksledet men Plantagon kommer även att testa en ny modell, att producera och sälja på samma ställe. Resterande 30 procent kommer därför att säljas direkt till slutkonsument utan mellanhänder i en butik i DN-skrapan.

Om detta är något Stockholmarna gillar eller inte återstår att se. Oavsett kommer det att bli intressant att följa utvecklingen inom området. Att det krävs innovativa lösningar för att möta både befolkningsökning och klimatutmaningar råder det inga tvivel om. Stadsodlingar och nya odlingssätt kan vara en lösning på vägen. Drömmen vore att det kan utvecklas vidare så att vi kan få härliga tomater från en underjordisk, klimatsmart odling istället för klimatfördärvliga, smaklösa sådana från energikrävande odlingar från andra länder. Det löser långt ifrån allt men är en spännande utveckling att hålla ögonen på framöver.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: