Ställ om till mer klimatsmart mat

Jordbruksmaskiner längs odling i solnedgång

Organisationen Eat har lanserat sin rapport ”Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems”. Den visar, kanske inte helt oväntat, behovet av en omställning för att förbättra folkhälsan och möjligheten till en hållbar planet.

Livsmedelsindustrin kan om den fungerar på ett hållbart sätt ge möjlighet att vårda både människors hälsa och främja hållbarhet, men så ser det inte ut idag. Rapporten spår en framtid med ökande samhällskostnader för övervikt, undernäring och miljöpåverkan. Till exempel står idag lantbruket för nästan en fjärdedel av de globala växthusgasutsläppen och matproduktionen står för 70 procent av all vattenanvändning från floder och grundvatten.

Hälsosamma vinster med växtbaserad kost

Hälsosamma dieter består till stor del av växtbaserade livsmedel, låga mängder av animaliska livsmedel, omättade snarare än mättade fetter och begränsade mängder av tillsatta sockerarter.

Kommissionen analyserade de potentiella effekterna av kostförändringar på dietrelaterad sjukdomsdödlighet. Alla tillvägagångssätt drog slutsatsen att kostförändringar från dagens diet med hög köttkonsumtion och mejeriprodukter till mer sunda växtbaserade kostvanor sannolikt kommer att leda till stora hälsofördelar. Enligt en sådan förändring skulle det förebygga cirka 11 miljoner dödsfall per år, vilket utgör mellan 19 procent och 24 procent av de totala dödsfallen bland vuxna.

Graf med rubriken "The great food transformation"

Strategier för transformation

Rapporten presenterar fem olika strategier för att gå till handling. Och det nu! Att vänta med detta menar de ökar sannolikheten för allvarliga, till och med katastrofala konsekvenser.

Strategierna är att söka internationellt och nationellt engagemang för att ställa om till en hälsosam kost. Prioritera en omstrukturering av stödet till jordbruket från kvantitet till hälsa. Förbättra livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt för att öka produktionen av livsmedel med hög kvalitet. Stark och samordnad styrning av mark och hav och minst en halvering av matsvinn.

Låter som tämligen självklara saker sett ur hållbarhetsperspektiv men nu finns det som hårda fakta och det är bara för politiker och ledare inom livsmedelsindustrin att börja handla därefter.

Här kan du läsa hela rapporten Food in the Anthropocene: the EAT–Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems (Walter Willett et al.)

Lämna ett svar

%d