Ge elektronikprodukter ett längre liv

Rader med bärbara datorer

Digitaliseringen leder till många fördelar och hållbara lösningar. Digitala plattformar underlättar hållbara beteenden, som att boka bil i bilpool eller streama musik istället för att köpa cd-skivor. Men det innebär också att vi konsumerar en mängd olika elektronikprodukter.

Vår stora konsumtion av elektronikprodukter leder till enorma mängder avfall och skadliga utsläpp. För att producera produkterna vi använder bryts ändliga naturresurser och det i snabb takt. Något som inte är hållbart och behöver ändras på. För detta krävs bland annat att vi slutar vara så kortsiktiga med de produkter vi har.

Men det handlar främst om producenternas ansvar för att vi ska kunna använda produkterna längre. Hur många gånger har inte en produkt slutat att fungera strax efter att garantin gått ut och vi får rådet att köpa nytt istället för att reparera? Det här är inget annat än förkastligt och fler röster höjs nu för att ändra på detta oansvariga beteende från tillverkarna. Tillsammans behöver vi få både privatpersoner och företag att bidra till en mer hållbar framtid genom att förlänga livslängden på produkter och ändra vårt beteende.

Cirkulär elektronikdag

Förra veckan uppmärksammades just detta då Circular Electronics Day arrangerades för andra gången. Det är ett internationellt initiativ som syftar till att uppmärksamma nyttan med att ge elektronikprodukter ett längre liv och uppmuntra till att reparera, uppgradera och återanvända produkter.

Två pilar bildar en cirkel med ett ansikte i, bredvid texten Circular Electronics Day

Det är välbehövligt, det är stora mängder elektronik det handlar om. Varje år produceras 50 miljoner ton elavfall i världen. Det här avfallet innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta släpps ut i naturen vilket även påverkar vår hälsa. Dessutom är mängden avfall som orsakas redan vid tillverkningen ännu större. En bärbar dator orsakar hela 1 200 kilo avfall från exempelvis gruv- och metallindustrin. Med en så stor miljöpåverkan borde det rimligen vara många, många års användning för varje produkt, men så ser det tyvärr inte ut idag.

Arbetar för ökat återbruk

Ett av företagen som är engagerade i Circular Electronics Day är företaget Inrego. De arbetar med återbruk av IT-produkter och har utvecklat sin affärsmodell utifrån ett cirkulärt perspektiv. De uppmuntrar till förändrat beteende genom att återanvända produkter och konsumera på ett smartare sätt och märker att den här dagen är uppskattad.

– Vi märker att både de som är i färd att göra sig av med sin färdiganvända utrustning och de som vill köpa begagnat tycker att det här är en toppenidé och vill ha mer kunskap, säger Erik Pettersson, hållbarhetschef Inrego.

Förra året återanvändes 303 000 IT-produkter genom företaget vilket innebär en minskning av kundernas klimatavtryck med 4 400 ton koldioxid. Det motsvarar energin för att värma upp nästan 17 600 lägenheter. Men siffran skulle kunna vara ännu högre enligt Erik Pettersson.

– Vår utmaning är att få tag på färdiganvänd utrustning. När en organisation byter utrustning hamnar den gamla lätt i förrådet eller i skrotburen. Det beteendet försöker vi förändra till att man istället ser till att den kan komma till användning hos någon annan.

Cirkulärt ersätter linjärt

Många av de miljöproblem vi ser idag är en följd av den linjära modell företag har arbetat efter, där produkter säljs och används under en relativt kort tid för att sedan kasseras. Omställningen till en cirkulär ekonomi är viktig, något som även lyfts av TCO Development, en av organisatörerna bakom Circular Electronics Day och organisationen bakom hållbarhetscertifieringen för IT-produkter, TCO Certified. För dem är målet att produkter ska leva så länge som möjligt och att materialet sedan kan används för att producera nya produkter. Erik Pettersson instämmer:

– Vi vill påverka samhället mot att bli ett samhälle där det är lika självklart att återanvända som det idag är att köpa nytt och återvinna.

Men det är en bit kvar tills vi är där. Vid frågan på vad Inrego gör för att ta sitt ansvar påpekar Erik vikten av att lyfta problemet och öka medvetenheten.

– Vi driver opinion genom att uppmärksamma problemet med den stora resursåtgången vid elektroniktillverkning, de korta livslängderna och materialåtervinning som är långt ifrån hundraprocentig. Vi medverkar också i forskningsprojekt och lagförslagsutredningar som syftar till att förlänga livslängden på IT-utrustning och öka de cirkulära elektronikflödena i samhället.

Vi konsumenter får se till att inte lockas av tillverkarnas nya produktsläpp och helst köpa en begagnad produkt när vi behöver en. Och våra gamla produkter, se till att de går till återvinning, antingen hos en återvinningscentral eller till ett företag som tar emot elektronik för att ta vara på dess resurser.

En version av denna text har även införts i tidningen Syre.

2 kommentarer på “Ge elektronikprodukter ett längre liv

  1. Håller helt med att återvinning och återandvändning måste öka inom alla branscher och segment.
    Intressant (och aningen skrämmande) artikel som också visar på den förbättringspotential som finns.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: