Satsning på miljö- och klimat välkomnas

Folksamling med klimat med texten "There is no planet B"

Regeringen har presenterat flera bra miljösatsningar i den kommande budgeten. De menar att det gäller att vara modig för att göra detta men en kunde då ha önskat ett ännu större mod. Men en liten början är bättre än inget.

Vi behöver kraftfulla satsningar för att vända utvecklingen av klimatutsläpp. Det behövs styrmedel för att göra det lättare att göra rätt som konsument. Det ska inte krävas av individer att ha koll på allt, att alltid tänka på hur saker ska göras. Det är en orimlighet vi måste bort från. Åtgärder som effektivt styr mot mer hållbara lösningar måste komma nu.

Ett första steg vore givetvis att se till att det görs en avveckling av klimatskadliga subventioner. Att den svenska staten låter det gå miljardbelopp till subventionering av klimatskadlig verksamhet är helt galet. Klimatambitionerna behöver istället höjas inom alla politikområden där positiva styrmedel kommer igång.

Fokusområden för cirkulära delegationen

Cirkulära delegationen har tidigare meddelat att de kommer att fokusera på tre områden; design för cirkularitet, plast samt offentlig upphandling. I synnerhet offentlig upphandling och design som innebär väldigt stora ringar på vattnet är högst välkommet och kan samtidigt bidra till ökad kunskap hos befolkningen.

Återigen, ansvaret kan omöjligt ligga på individnivå. Det betyder dock inte att befolkningen ska hållas utanför. Samtidigt som samhälle och producenter ska ta sitt ansvar behöver vi se till att bidra till att öka medvetenhet om hur vi kan leva mer hållbart. Positiva åtgärder för att öka folkhälsan hänger samman med en bättre hållbarhet för klimat och miljö.

Samtidigt får vi inte glömma delen kring biologisk mångfald och hur vi kan värna om natur och människa. Detta handlar ju i slutändan om att vi ska få en bra hälsa och miljö att leva i. Satsning på åtgärder för pollinerare, minskad användning av bekämpningsmedel, övergödning med mera kan inte underskattas.

Lämna ett svar

%d