Sko-strejk för klimatdebatt

Skor på en mur, en blomma sticker upp ur en av dem

De stimulans- och stödpaket som införs i samband med coronapandemin bör vara klimatsmarta och bidra till ett hållbart samhälle. Nu planeras en sko-strejk på orter över hela Sverige för att bidra till den här debatten.

Lördag 30 maj arrangeras sko-strejker för klimatet på minst 22 platser i hela landet. Det är ett gräsrotsinitiativ som kommer från SaturdaysForFuture, Klimataktion och lokala FridaysForFuture-föreningar från norr till söder. Skostrejken vill att stimulans- och stödpaketen i coronapandemins kölvatten ska tas med omsorg om människor och miljö. Att de ska ta hänsyn till klimat och bidra till ett hållbart och tryggt samhälle. 

Initiativtagarna är medvetna om att beslutsfattarna är djupt engagerade i den pågående coronapandemin och att hantera en ekonomi i fritt fall. Sko-strejkerna vill bidra till en debatt om hur de ekonomiska kris- och stödpaketen ska utformas.

– I varje kris finns en möjlighet att skapa ett bättre samhälle. I en tid när människor inte får samlas i stora grupper blir sko-strejken ett sätt att påminna politiker om alla människor som de senaste åren engagerat sig för en snabb omställning för att lyckas med Parisavtalet, säger Pia Björstrand, talesperson för Klimataktion.

Motverka ”business as usual”

Även om resandet och utsläppen minskat tillfälligt på grund av karantänbestämmelser så betyder inte det här att klimatkrisen är löst. Det är viktigt att vi inte bara går tillbaka till det destruktiva beteende vi hade tidigare. Det är viktigt att få igång ekonomin men det gäller samtidigt att ha klimat och miljö i fokus för att inte de ekonomiska stimulanser som införs i värsta fall leder till ökade utsläpp.

Initiativtagarna till sko-strejken vill efter Coronakrisen se en omstart som prioriterar stimulansåtgärder som snabbt skapar fler arbetstillfällen inom hållbara framtidssektorer. Att det införs skyddsnät och åtgärder för att hjälpa människor skola om sig och snabbt komma in i arbete inom framtidsbranscher.

Flera par skor på rad

De vill också att vi lämnar fossilekonomin bakom oss. Att alla finansiella stimulanser och stödåtgärder bidrar till att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål genom att ta bort fossila subventioner och skattelättnader för fossil energi. Att upphöra med all offentlig finansiering av – eller investering i – fossil verksamhet. Samt sätta ett högre pris på koldioxid.

Följ rekommendationerna

För att respektera de rekommendationer som finns uppmanar initiativtagarna att deltagarna ska genomföra sko-strejken ensamma eller tillsammans med andra, maximalt sex till åtta personer per plats.

Sko-strejkerna genomförs på många platser runt om i landet, nya tillkommer löpande. Här kan du se vilka orter som är anslutna och hur du gör för att själv ordna en strejk eller delta i någon planerad.

Myrorna lånar ut skor till arrangörernas på några platser, och tar gärna emot överblivna skor.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: