Kraftig acceleration ett måste för vårt klimat

Illustration med sol, himmel och planet

Igår lämnade Klimatpolitiska rådet sin granskning av regeringens politik till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll. Många viktiga rekommendationer presenteras där behovet av acceleration upprepades. Något det verkligen inte råder någon tvekan om.

Det är tydligt att det är absolut nödvändigt med en snabbare omställning – och att den är möjlig. Så långt hoppfullt och här gäller det nu att politikerna verkligen tar tag i detta på allvar. Idag går det på tok för sakta!

Ett område som lyftes i många sammanhang är behovet av kompetenslyft. Det är oerhört viktigt, det finns ett enormt stort behov här – inom alla sektorer. Samtidigt som styrmedel behövs och en kraftfullt samordnad satsning för att få ihop utmaningarna med hållbara samhällen, näringsliv, offentlig sektor, normskifte, infrastruktur, osv osv. Den omställning vi ska genomföra påverkar alla sektorer och därmed ett behov av kunskapshöjning på alla plan och områden.

Cirkulär design är en grund för allt detta och fungerar även som en faktor att motverka de silos och hinder som finns på många håll – även mellan departementen. Kunskapsbristen är stor gällande både klimat och design, en förändring här skulle bidra på ett mycket effektivt sätt till den acceleration vi behöver.

Inför åtgärder för hållbar förändring

Att kunskapen brister får väl ses som en ursäkt för de totalt galna åtgärder regeringen presenterat som går ut på att alla med bil ska få bidrag. Totalt vansinne! Jag är absolut för att de som får stora ökade kostnader och inte har andra val ska få hjälp, som glesbygd som kan vara beroende av bil, men det gäller ju långt ifrån alla.

Samma problematik gäller det stöd som har beslutats gällande de höga priserna på el som har drabbat befolkningen. Men lösningen på varken detta eller bensinpriserna är att ge bidrag till alla, tvärtom. Det borgar bara för att cementera gamla dåliga vanor och legitimera dessa klimatvidriga beteenden istället för att bidra till något bättre. Kunskaper och smarta lösningar som gör att folk inte konsumerar så mycket el.

Aula där klimatpolitiska rådet vid presentationen av rapporten

Klimatpolitiska rådet påpekade behovet av resurseffektivitet, i synnerhet för de stora sektorerna industri och transport.Här kommer även kunskap och normer in. Om vi kan höja kunskapen inom alla sektorer gällande hållbarhetsfrågor, även hos regeringen, så kan vi få den välbehövliga samverkan för omställning som också påpekades som avgörande.

Design avgörande för klimatavtryck och beteende

Det är tragiskt att design, cirkulär design, som är grunden för allt detta, inte nämndes alls. Genom att arbeta med dessa frågor från grunden skulle bidragen ha utformas på ett helt annat och mycket mer effektivt sätt. Som det är nu får storstadsbor, som rentav har gångavstånd till sina destinationer, bidrag för att äga en fossilbil. Precis som alla de som kan ha fått skyhöga elräkningar, som kan bero på slöseri, en bonus i plånboken. Istället för att arbeta för att hitta lösningar som bidrar till minskad energianvändning, medvetenhet och beteendeförändring så skickas pengar som plåster på såren för att, i somliga fall, slösat istället för att spara och vara effektiv.

Annika Strandhäll vid överlämningen av rapporten.

Det är extremt upprörande att tänka på att våra skattepengar går till slöseri som upprätthåller dåliga beteenden som är skadliga för vårt klimat. Satsa istället på lösningar, nya innovationer som bidrar till effektivitet och ändrat beteende. Effektivisering istället för slösa. Om vi istället för att bygga nya vägar som bidrar till ökad trafik, satsar på att skapa riktigt bra lösningar för att åka kommunalt och att cykla så ökar ju det. Det är självklarheter som regeringen gång på gång verkar missa totalt.

För att nå framgång här behövs en rejält förbättrad styrning och samordning. Något rådet också rekommenderar, att förbättra styrningen av statliga myndigheter och samordningen mellan olika politikområden och beslutsområden. Myndigheter behöver ses som en resurs vilket inte görs idag på det vid det borde göra. En samordningsfunktion behövs, ett stående uppdrag för att säkerställa kontinuerlig och säkrad långsiktighet.

Inför ett nationellt nav

Vi behöver se till att en samordnad funktion bidrar till korsbefruktning mellan olika sektorer, innovation främjas, hinder elimineras och kompetens höjs som bidrar till allt detta. Till hållbara livsmiljöer, klimarta transporter, service istället för produkt. Detta skulle skapa massor av förutsättningar för att accelerera och skapa nya smarta lösningar som driver på normförändringen.

Trots de klavertramp som presenterats av regeringen måste jag hoppas på att det tas krafttag för att handla i rätt riktning. Vi måste göra oss kvitt fossilberoendet, för klimatet och för freden. Att inte satsa pengar och åtgärder för att se till att ta bort oss från detta beroende istället för att ge pengar till privatbilister är obegripligt. Och ja, den summa den åtgärden kostar, vet jag att det inte löser hela energi- och fossilfrågan, men vi måste ändå rikta all kraft och medel i rätt riktning. Omställningen pågår, och det sker så mycket bra, vi behöver nu se till att de hinder som ligger i vägen tas bort och accelerationen kan komma igång på allvar.

En kommentar på “Kraftig acceleration ett måste för vårt klimat

  1. Åh, så bra sagt! Fantastiskt att ni fokuserar på detta; jag är ny här och trodde faktiskt att ni ”bara” hade med mat att göra och inte skulle gå ut med åsikter om dessa saker. Ett stort tack!

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: