Föräldraforum på Aspuddsskolan

Jag är övertygad om att de allra flesta föräldrar med barn i skolåldern bryr sig om hur sina barn har det i skolan. Och skolans senaste års förändring, i många fall tyvärr till det sämre, engagerar och upprör många. Det visar om inte annat Maciej Zarembas reportageserie i DN som du kan läsa här, här och här.

Jag förvånas därför hur otroligt få föräldrar det kommer varje gång det är föräldraforum i Aspuddsskolan. Visst har alla väldigt mycket att göra, tidsbrist är en självklarhet och sanning hos alla familjer verkar det som. Det kan också krocka med annat. Själv missade jag alla forum hela första årskursen pga maximal otur då alla möten råkade ske när jag var bortrest. Men skolan har cirka 1 000 elever och då borde det väl ändå kunna komma några fler än cirka tio (ja TIO!) föräldrar på dessa forum?

En annan förälder som brukar komma har frågat runt lite bland sina bekanta och de har svarat att de inte kommer för att de är rädda för att få arbetsuppgifter vilket de inte har lust och/eller tid till. Självklart kan det bli så att man kan få uppgifter – om man vill! Föräldraforum drivs av föräldrar med en ambition att utveckla Aspuddens skola och det finns såklart saker som behöver utföras men det är ingen som tvingar en till det. Däremot skulle fler föräldrars närvaro medföra fler idéer, mer kunskap och erfarenhet och även ett större kontaktnät vilket skulle underlätta för alla.

Till exempel så behöver luften bli bättre och en förälder har i ett par års tid krigat och kämpat för att detta ska bli åtgärdat. Nu orkar han inte hålla på med detta längre. Men om vi är fler så kan man hjälpas åt, eller om man inte orkar hjälpa till alls så kanske man ändå kan bidra med kunskap om man har det, eller kontakter.
Att fler skolor har detta problem kan man läsa i DN idag, och det verkar onekligen som att man måste kämpa här för att få till en förändring.

Jag efterlyser särskilt föräldrar till lite äldre barn på skolan. Som det är nu är nästan samtliga som kommer föräldrar till barn i låg och mellanstadiet. Det vore mycket givande att få ta del av erfarenheter från de som varit med ett tag. Kanske finns det någon mer förälder likt den jag nyss nämnde som kämpat för bättre luft i skolan, som kämpar på sitt håll?

Vi har nu startat små arbetsgrupper med olika ämnesinriktningar. Men precis som nämndes inledningsvis så är ju tiden en bristvara så arbetet med detta kommer ju ske i den mån man klarar av och hinner. Några personer har delat upp sig och tagit vissa områden som man har särskilt intresse och/eller kompetens inom, tex antimobbning, miljö mm. Detta bland annat för att andra föräldrar på ett lätt sätt ska kunna vända sig till någon om man har idéer eller frågor som rör något på skolan och som man vill gå vidare med. Då har vi förhoppningsvis något vi kan bidra med där.

Utgångspunkten för föräldrarådet är samarbete och dialog med skolans personal, med målet att hela tiden öka den ömsesidiga respekten och förståelsen för olika utmaningar och utvecklingsfrågor. Tanken är att lyfta principiellt viktiga frågor så att det blir lättare för föräldrar att förstå och förhålla sig till vad som händer i skolan. En viktig uppgift är att ställa frågor, även om de ibland är obekväma. Föräldraforum är också en mötesplats för föräldrar som vill nätverka med varandra och tillsammans verka för en trygg och god skolmiljö för våra barn.

Nästa föräldraforum är den 10:e maj, jag hoppas att det kommer lite fler föräldrar då. Ni behövs och är efterlängtade!

Lämna ett svar

%d