Räck upp din hand!

Nu pågår en kampanj från Plan där man vill uppmärksamma flickors utsatta situation på många håll i världen, För att jag är en flicka. En del undrar varför man diskriminerar och ”bara” bryr sig om flickor, men faktum är att Plan ägnar sitt ständiga arbete åt alla barn och att man just nu alltså riktar sig särskilt till flickor är på grund av det sorgliga faktum att det behövs. 

Ett problem är att barn – och framför allt flickor – i vissa länder får utbilda sig i väldigt liten utsträckning.  Och utbildning gör skillnad! En av de saker som hindrar utbildning är barnäktenskap. Detta bidrar till den vanligaste dödsorsaken för flickor 15 – 19 år som är graviditetsrelaterad. En flicka som är under 15 år löper fem gånger större risk att dö i barnsäng än en kvinna över 20.

Med faktum som att 10 miljoner flickor gifts bort varje år, 3 miljoner könsstympas och 150 miljoner blir utsatta för sexuellt våld kan väl ingen motsäga att det kan behövas extra uppmärksamhet för dessa flickor. Med en syn som t.ex. att ”det är slöseri att en flicka utbildas, hon ska ju ändå giftas bort” förstår man att det är en del arbete kvar. Helt sjukt!


Igår hade jag förmånen att tillsammans med några kollegor få hjälpa Plan i deras arbete med att sprida informationen om denna kampanj med anledning av de volontärtimmar företaget varje år ger sina anställda. Många känner förstås till Plan, och få kan väl ändå i vårt samhälle säga att de inte håller med om att flickor ska få gå i skolan istället för att giftas bort med allt vad det innebär. Trots det var det faktiskt några som inte vill skriva på. En del värjde sig lite med fruktan för att binda sig att betala något, men när de förstod att det ”bara” handlade om att ta ställning för flickors möjlighet till utbildning ville de flesta absolut skriva på.
Så gör det du också, se till att göra din röst hörd för flickors skull, då hjälper du ju i slutändan även pojkar. Med pojkar som växer upp som jämlikar med sina systrar istället för att se dem giftas bort borde onekligen kvinnans status på sikt kunna höjas istället för att fortsatt få vara kvar i en syn som är extremt diskriminerande och pojkarna slipper lida av att när de är små se sina familjemedlemmar dö en för tidig dö. Så räck upp din hand för flickornas rätt till ett liv utan barngraviditeter och sexövergrepp och istället möjligheten att få gå i skolan.

2 kommentarer på “Räck upp din hand!

  1. Pingback: Vårt dyrbara vatten | Vego Eco

  2. Pingback: Utbilda varje flicka! | Vego Eco

Lämna ett svar

%d