Byggplaner på Aspuddens skolas gård

Som en del har uppmärksammat så finns det planer på att bygga bostäder på skolgården som hör till Aspuddens skola, mer info om de planerna finns här. Personligen så är jag för att det byggs bostäder, konstigt vore det väl annars med tanke på den bostadsbrist som råder. Men att man gör det på en skolgård tillhörande en skola som flera gånger har byggts ut och därmed fått se skolgården minska och samtidigt barnaskaran öka känns inte rätt. Fler bostäder innebär ju i sin tur även fler barn. Dubbelt upp i dumhet med andra ord. Gården har redan krympt en gång tidigare då man byggde bostäder där, låt oss nu hoppas att det inte händer igen.

En eventuell byggnation på gården innebär att barnens arbetsro störs kraftigt under skoldagen. Vi har i direkt anslutning till det eventuella bygget en skola full till bristningsgränsen med elever där det redan idag krävs mycket av alla inblandade för att dagarna ska fungera väl vad gäller arbetsro och utrymmen att vistas på. I dessa sammanhang blir skolgården ännu viktigare funktion och att då se den minskad och under byggtid istället orsaka barn än mer störande moment och oro är direkt upprörande.

Ytterligare en aspekt av detta är säkerheten för barnen. Med många barn på ett kraftigt krympande område ökar oron för eventuella olyckor samt brist på allmänt lugn och trygghet som ska finnas där. Gården kommer dessutom att bli ännu mindre än vad som anges i den färdiga planen under själva byggtiden då avsevärt mycket mer av gården kommer behöva tas i anspråk.

Att barn behöver bra uterum är ingen nyhet, en varierande gård med olika ”rum” är det bästa sättet att förekomma mobbing där naturen lyfts fram som en av den absolut viktigaste delen på en skolgård. På Aspuddens skola där det finns så stor mängd barn i olika åldrar är det oerhört viktigt att dessa områden får finnas kvar. Barnen själva påtalar just naturliga delar av gården som favoritplatser. 

Barnen är vår framtid och barn med en trygg skolgång har större möjligheter att gå ut skolan med godkända betyg. För en trygg skolgård där alla barn känner att de hittar en plats för just dem krävs variation. En skolgård med variation tillåter rörelse och förflyttning och bättre förutsättningar för barn med olika behov. En varierad miljö motverkar mobbing, när barn blir uttråkade eller känner sig otrygga börjar de hacka på varandra. 50% av all mobbing sker på raster, raster som utgör 20 % av schemalagd skoldag. Detta är mycket tid och det borde snarare läggas mer resurser för att se till att ge barn en kreativ och trygg utemiljö. Tillgång till natur är den viktigaste resursen på en skolgård eftersom den uppmuntrar till fri lek. I en lekutredning som gjordes i samband med förra husbygget poängterades att de ytor med fri natur som finns på skolgården var de som främst ”valdes” av barnen.

Mer om planering och värdet av skolgårdar kan man lyssna på i Skolministeriet, På rasten

Så med hänsyn till barnens bästa under sin tid i skolan samt sin tid på fritidsgården Hövdingagården kommer jag att överklaga beslutet att ytterligare begränsa och ta bort så viktig yta av barnens skolgård. Är ni fler som också är emot detta så överklaga ni också! Skicka in en överklagan till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se och märk överklagan med diarienummer 2011-08257-53. 

Mer mycket tänkvärd läsning och argument gällande detta har Emma Lofors skrivit i samband med en namninsamling som hon har startat. Gå in och läs hennes information och skriv samtidigt på namninsamligen

2 kommentarer på “Byggplaner på Aspuddens skolas gård

  1. Pingback: Om byggplaner i Mitt i Söderort | Vego Eco

  2. Pingback: Snart jul igen | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: