Hållbar mat

Vid ett seminarium om hållbar mat möttes igår några företrädare från branschen och politiken. Det var Swedish Water House som bjudit in och på plats fanns Johan Ununger från Saltå Kvarn och Maria Forshufvud från Svenskt Kött. Från politiskt håll fanns Anneke Svantesson, Jens Holm och Roger Tiefensee närvarande. Man skulle här tala om hur situationen egentligen ser ut för de som arbetar inom livsmedelsindustrin och hur en modern jordbrukspolitik ska utformas för att sätta hållbarheten i fokus. 

 
Saltå Kvarn inledde och hade en tämligen aggressiv attityd och gick hårt åt de olika politiska och ekonomiska beslut och regler som hindrar utvecklingen av ekologisk verksamhet. Med rätta! Han var den som visade mest tåga, tycker att det var lite lamt för övrigt. Johan fortsatte med det något dräpande att det inte finns någon satsning på ekologiskt i Sverige alls som t.ex. ligger långt efter Danmark. 
 
Saltå Kvarns vision är att rädda Östersjön, fin vision och kanske inte det man tror att ett företag som arbetar med livsmedel har. Johan påtalade att det inte handlar i första hand om vad man odlar, utan snarare hur man gör det som påverkar miljön. Deras ekologiska sätt att arbeta innefattar även arbetet med att mäta hur stor inverkan olika saker har på miljön. Fler företag vill dra sitt strå till stacken i form av utvärdering av hur mycket påverkan verksamheten har för att även kunna hitta sätt att förbättra. Men här blir man motverkad av skattemyndigheten som inte betraktar detta arbete som avdragsgillt. Att arbeta med miljö är alltså inte ekonomiskt fungerande affärsmässigt. 
 
När det var dags för Svenskt Kött att tala hoppades jag förstås att man skulle tala något om djurens villkor vilket man inte gjorde. Men med tanke på ämnet för seminariet, hållbar mat, så skulle ju fokus ligga på eko så jag försökte ta det. Men kan inte påstå att det direkt framkom något som gjorde mig klokare över hur denna industri kan bidra till förbättring. Kött är en av de största miljöbovarna vi har och det enda som Maria egentligen kom med var budskapet att vi ska köpa svenskt kött. Såklart. Och där håller jag självfallet med. Om man nu måste köpa det ska det såklart vara svenskt. 
 
Det man fokuserade på i talet om kött var det kommande beslutet från EU-kommissionen om obligatorisk ursprungsmärkning. Som det är idag så kan t.ex. djur från Danmark flyttas till Tyskland utan att ursprung ändras. Detta var fokus för det hela. 
 
Sett ur djurhållningsperspektiv råder det ingen tvekan om att det är bättre regler i Sverige och därmed en anledning till att välja svenskt. Detta betyder dock inte att djuren har det bra, de lever även här under ofta vidriga förhållanden, det handlar endast om att det inte är lika fruktansvärt som i andra länder. 
Sett ur miljöperspektiv så är det som sagt så att även där är svenskt överlägset. Något jag trodde var en självklarhet vid det här laget men som moderatorn på plats sa att hon inte visste… Vi måste alltså fortsätta sprida detta budskap. Maria presenterade siffror som sa att importerat kött är hela 25 – 100 % mer klimatbelastande än svenskt. Och detta alltså inte beroende på att köttet transporteras utan pga övriga faktorer kring köttets tillkomst till din tallrik. 
 
 
Vad jag inte fick ihop var detta med svenskt respektive importerat. Maria visade detta diagram (ursäkta usel kvalité) där det tydligt framgår att konsumtion och import följer varandra i en tydligt uppåtgående kurva. Två oroväckande kurvor där man istället skulle önska en tydlig nedgång av alla tre. Men i nästa mening säger hon att det är en myt att det mesta av köttet som äts i Sverige är importerat, det är svenskt. Vet inte hur hon får ihop det, tål att räknas på kanske? 
 
Från politiskt håll så fick de talande medhåll, det är viktigt att vi får igenom ursprungsmärkning och Jens påpekade att vi måste hjälpa människor att göra hållbara val när man handlar mat. Som jag påpekat tidigare och som alltså framkom även vid seminariet så är det stor brist på kunskap om detta. Och enligt Roger så är det inte rimligt att Skatteverket ska styra vilka affärskoncept man ska arbeta med. Nej, borde väl snarare vara så att ekoarbete främjas medan miljöförstörande ska hindras. Köttskatt? 

Lämna ett svar

%d