Skärgårdsliv och den sjuka Östersjön

Igår kunde man i Sommar och Vinter i P1 få inblick i Stockholms skärgård i Jeppe Wikströms program. Som skärgårdsbo så kretsade mycket av programmet kring den naturen och avslutningen blev en ren uppmuntran till oss alla att tänka mer på vår miljö. 

Jeppe berättar hur det för bara några år sedan häckade flera hundra Ejderhonor vid hans ö medan han i år bara kunnat räkna till fyra stycken. Han är rädd för vad som håller på att hända med vår natur. Östersjön är ett förorenat och sjukt hav och det som händer där kan hända i andra hav också. Detta är något fasansfullt, något som håller på att kollapsa. Och det är vi människor som ställer till det. 

Han påpekar att det med tanke på att det är valår onekligen är hög tid att alla ser till att få politikerna att förstå att detta är en av de viktigaste frågorna som måste lyftas till en mer prioriterad nivå än vad det är idag – oavsett partifärg. Miljön är vår gemensamma framtid och det är vi som bestämmer vad politikerna ska ägna sig åt. De måste våga ta obekväma beslut och då behövs vårt stöd och våra synpunkter. Avslutningen summerar han perfekt tycker jag: ”Vi måste välja politiker som inte tänker på nästa val utan på nästa generation”. Och för att få svar på vilka de är kanske vi måste anstränga oss lite mer, fråga mer, ligga på mer. Som sagt, stöd och synpunkter, men också frågor och önskemål. Det är allas ansvar när allt kommer omkring, inte bara politikernas även om de lägger grunden för så mycket i vårt samhälle. 

Jeppe Wikström på Gillöga, Fotograf Lars Pehrson

Lämna ett svar

%d