Om RSPO och hållbar palmolja

Palmolja är en produkt som väcker många eller inga känslor. Några få känner inte till dess påverkan på miljön och reagerar inte men desto fler känner till den och av dem är det ungefär hälften som ratar den. Fasansfulla bilder på skövlad regnskog och utsatta djur skrämmer men produktionen fortsätter. 

Vad som dock ofta glöms är att det egentligen inte är palmoljan i sig som är det dåliga. Palmoljan är en produkt med många bra egenskaper vilket kommit i skymundan på grund av det förkastliga sätt som den framställs i sin iver att producera stora mängder. För att råda bot på detta har man startat organisationen RSPO, Roundtable on Sustainable Palm Oil, som är en frivillighetsorganisation bestående av flera olika aktörer, miljöorganisationer, plantageägare och livsmedelsindustrin. Den startades 2004 för att verka för en hållbar palmolja för människa och planet. 

Organisationen är dock kritiserad för att vara för svag med regler som inte ställer tillräckliga krav och bristande kontroll. Vid årets ingång hade man 57 stycken certifierande odlare till en yta av 2 627 999 ha och arbetar för att öka andelen verifierade odlare. Här kan konsumenter bidra genom att ligga på sina handlare och få dem att bojkotta smutsig palmolja. Enligt undersökningar som gjorts så har 50 procent av de som säger nej till palmolja sagt att de skulle ändra sig om de visste att det fanns hållbar sådan. 

Livsmedelsföretagen har gått ut med att hållbar palmolja måste bli norm och att det är en viktig fråga är det ingen tvekan om. Anneli Bylund, hållbarhetsstrateg på Coop berättar på seminariet om hållbar palmolja för någon vecka sedan att den allra största delen av frågorna som kommer till Coops kundtjänst handlar om palmoljefrågor. Så det finns uppenbarligen engagemang och därmed borde det finnas möjlighet att rikta detta mot producenterna för att gå över till hållbar olja. 

Och det är hög tid. På Borneo har man skövlat regnskog och idag är den tragiska följden att hela 80 procent (!) av skogen är borta samtidigt som man tror att den totala palmoljeproduktionen kommer att dubbleras de kommande 20 åren. Vilket innebär en miljökatastrof om detta inte sker på ett hållbart sätt. Indonesien ligger i topp vad gäller skogsavverkning idag och de årliga skogsbränderna är omtalade. 40 miljoner av Indonesiens invånare lever av skogen vilket leder till motsättningar och markkonflikter. Mutor, korruption och barnarbete är några av de saker som pågår och som Naturskyddsföreningen arbetar för ska brytas. 


Palmolja har en stor bredd i sitt användningsområde och dess sammansättning gör att man kan använda den i en mängd produkter. Det är väl också en av anledningarna till att den blivit så populär. Men vi ska alltså avsky metoderna bakom, inte produkten i sig, det är hur och var den är producerad man ska tänka på. Att bojkotta palmolja är inte ett sätt att rädda planeten utan alla måste snarast se till att bojkotta den smutsiga och gå över till hållbar. Nu!

Så vad kan vi göra? Först och främst protestera mot den smutsiga palmoljan. Greenpeace har kampanjat för att få företag att gå över till hållbar och under Super Bowl fick en internationell kampanj en del uppmärksamhet med sin önskan om bojkott. Stöd dessa organisationer och skicka mail till företag som bidrar till skövlingen. Men en helt annan men så oerhört viktig sak påpekade Lena Tham som arbetar för hållbar palomolja på WWF och det är att minska på matsvinnet. Inte bara palmoljan utan allt annat slöseri som orsakas av att mat slängs är förkastligt och är enorm slöseri på resurser. 

Daniell Morley från RSPO och vegetarian sedan länge avrundade seminariets avslutande paneldebatt med att påpeka att den överlägset största påverkan på miljön har köttindustrin. Vilket inte på något sätt innebär att den smutsiga palmoljan ska förringas men tycker man att det är svårt att påverka för hållbar palmolja men vill bidra till miljön så är det däremot hur lätt som helst att utesluta kött ur sin kost. 

3 kommentarer på “Om RSPO och hållbar palmolja

  1. När man ser hur mycket palmolja som döljer sig i MASSOR med saker är man nästan förvånad att det ens finns NÅGON regnskog kvar… Bra i alla fall att medvetenheten och engagemanget verkar öka, både vad gäller palmolja och annat…

  2. Pingback: Hållbar sojaproduktion | Vego Eco

Lämna ett svar

%d