Hållbar sojaproduktion

Att produkter ska produceras hållbart är en förutsättning en fortsatt framtid. Med ökande befolkning behöver livsmedelsindustrin se över sina led och nyligen presenterade Axfood att de nu stödjer hållbar sojaproduktion till hundra procent.

Detta inbär för Axfoods del att den soja som används vid deras produktion antingen är certifierad eller kompenserad genom köp av certifikat. Certifierad soja ställer krav på stopp för avskogning och omvandling av naturområden samt bättre produktionsmetoder och förbud mot barn- och tvångsarbete. Med försäkran om arbete mot diskriminering och säkra arbetsförhållanden blir den även socialt hållbar och inte bara miljömässigt. Med dialog med lokalbefolkningen behandlar man både människor och natur med större respekt.

Den soja som Axfood kommer att handla med som ännu inte kommer från certifiierade odlingar kompenseras genom pengar till sojaodlare som ställer om produktionen genom organisationen RTRS (Round Table Respnsible Soy).

sojaskörd miljö hållbar

Problemet med soja är ungefär detsamma som med palmolja, det är inte produkten i sig som är ett problem utan hur den framställs och att det sker i sådan enorma mängder. Huvuddelen av sojaproduktionen som sker runt om i världen går inte ens till mat utan används till djurfoder. Det är alltså inte till vegetariska produkter sojan går, istället är det något miljömässigt långt sämre; att föda upp djur för att äta dessa proteiner.

Det handlar alltså om att få till en omställning för att gå över till hållbara odlingar och metoder för både miljön och befolkningarna som lever i områden där det odlas. Använd din konsumentmakt genom att påpeka att du vill att producenter och leverantörer går över till hållbar produktion. Och sluta konsumera kött. Det är också en viktig faktor.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: