Frukostklubb med miljömål

16 miljökvalitetsmål, illustratör: Tobias Flygar

Förra veckan bjöd Westander in till frukostklubb där man diskuterade hur företag kan använda riksdagens miljömål för att utvecklas i rätt riktning. Med på plats att diskutera detta fanns Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen, Ylva Öhrnell, ordförande för Hållbart näringsliv och miljö- & kvalitetschef på DHL samt Annika Helker Lundström, nationell miljömålssamordnare. Men varför ska man arbeta med dessa mål?

Tack vare mål blir arbetet mer effektivt, framför allt på längre sikt. Upphandlingarna kommer framöver mer och mer beakta miljömål och dessutom är det en tydlig indikation även till de anställda att detta är viktigt. Dock är inte målen så kända att man i dagsläget kan tillgodogöra sig så mycket fördelar av att kommunicera att man arbetar med dem. Och det bör ändras.

Målen är 16 stycken och frågan är om det är viktigt att jobba med alla? Indirekt så gör man förhoppningsvis det men ska man ta ett större tag om detta så kan det vara vettigt att välja ut några för att komma igång. Men samtidigt är det bra att höja blicken för att veta vad målet är längre fram och få en helhet. Man kan inte bara välja ett par mål och strunta i de andra och därmed riskera att bidra negativt på andra håll. Man måste få en förståelse för hur allt hänger ihop, det går inte att koppla bort ett ben från hållbarhetsarbetet, då faller allt.

Vad kan då regeringen göra för att underlätta för näringslivet? De vill gärna ha input för att veta hur de bäst kan gå vidare och Annika ser gärna att man återkopplar med tips för vidare arbete. Charlotta svarade direkt att hon efterfrågar tydlig uppföljning vilket saknas idag med följden att det faller platt. Man behöver skapa dialog för att se hur man kan driva det framåt. Ylva är inne på samma linje när hon påpekar att det är otydligt varför man inte når målen idag, vad beror det på?

Även allmänheten bör och kan bidra och många vill det också. Intresset och medvetenheten för hållbarhet och miljövänligare sätt att leva ökar. Bästa tipset enligt Annika är att läsa på miljömål.se där det finns info om hur man kan förbättra arbetet. Där finns massor av information och tips på vad man kan göra, uppdelat efter ämnen men också lokal info över hur man ligger till i sitt eget län. Det finns en enkel lista över målen på sidan Du kan hjälpa till som är en bra start för privatpersoner. Läs på där!

Här finns dock ett problem – folk känner inte till varken målen eller denna sida i så hög utsträckning. Bättre kommunikation behövs för att få ut information till allmänheten, men även företag, för att driva på arbetet mer effektivt. Många skulle säkert göra mer om de kände till mer om detta. Hur stor del av medborgarna känner ens till att sidan med miljömål finns?

Bra morgon med intressant diskussion om hur man kan förbättra arbetet. Hoppas att man ser till att strama åt för att konkretisera målen med tydligare uppföljningar och ökad kommunikation och tillgänglighet för större engagemang. Att plocka in målen som en självklar del av företagens verksamhet och vardagligt sätt att leva för allmänheten vore en stor vinst för vår miljö. Har du tips på hur ni förbättrat arbetet, kommentera gärna nedan. Finns idéer för vad regeringen kan bidra med, kontakta Annika för detta.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: