Barn nära missbruk

Med sommar och semester brukar konsumtionen av alkohol öka. En höjd konsumtion som kan medföra lidande för de barn som drabbas av föräldrars eller andra näras förtäring.

Alkoholen har en väldigt starkt inrotad plats i vårt samhälle där missbruk orsakar många barn lidande och detta oavsett samhällsklasser. Barn som växer upp i ett missbrukande hem går miste om en trygg förebild. Organisationen Trygga Barnens generalsekreterare Olivia Trygg har berättat hur hon i sin tämligen välbärgade miljö talade med sina vänner om detta och fick veta att nästan ingen av dem hade närvarande föräldrar. Om det inte var missbruk så var det annan psykisk ohälsa. Några hade ”friska” föräldrar men då jobbade de å andra sidan för mycket och la pengar på bordet till barnet som fick sköta sig själv ändå. Är det vad vi vill ge våra barn?

385 000 barn lever i en familj med riskabel konsumtion av alkohol, cirka var femte barn vilket blir tre till fyra barn i varje klass. Det är mycket. Att jämföra med mobbing som är en annan fasansfull erfarenhet för barn som man tar på stort allvar där antalet barn som utsätts är cirka 50 000. Hur kommer det sig då att missbruksproblematiken inte lyfts upp i ljuset på det sätt den borde när så oerhört många barn far illa? Barn ska inte behöva växa upp i otrygghet och med nästan tio procent av Sveriges befolkning som har riskabel konsumtion är det inte annat än ett mysterium att man inte vågar prata om detta problem mer öppet.

Barns närhet till missbruk orsakar ett medberoende där de blir känslomässigt beroende av personen som har ett missbruk. Barn i dessa situationer brukar ta på sig en överlevnadsstrategi för att på olika sätt hantera missbruket. Dessa strategier delas in i olika beteenden: hjälten, clownen, tapetblomman och rebellen. Den som syns och hörs mest är i regel rebellen och minst tapetblomman som är den som tyst tar sig genom sina år i skolan genom att inte synas eller höras. Tänker ni tillbaka på er skolgång kan ni säkert identifiera några personer som passar in på dessa överlevnadsstrategier. Och om ni har barn kanske se dem i era barns klass?

Att se dessa barn och därmed kunna hjälpa dem skulle innebära stora besparingar i lidande. Ofta talas det om brist på pengar i sammanhang som dessa, man har inte råd att sätta in extra resurser etc men enligt det sätt som Skandia arbetar efter så vet man att förutom vinsten av att rädda mångas barndom att det även är mer lönsamt. För dessa barn handlar mycket om tillgänglighet och att kunna få en trygg stund och trygga högtider. Sommarlovet är för många barn inte en ledighet från skolan full av avslappnad tid utan en lång tid av ångest och oro för flaskan.

Synen att alkoholister är de utslitna personerna på parkbänken behöver en gång för alla suddas ut. De uppgår till tre procent, 97 procent hittar man istället i vardagsrummen i olika hem. De finns överallt. Fredagsmyset är därmed för många barn en rädsla istället för mys. Flaskan kommer fram och sedan är myset borta.

För att komma vidare i arbetet kring detta krävs att anställda och chefer utbildas för att upptäcka och agera istället för att skydda personer med problem. En policy som ser till att chefer är bra förebilder, något som saknas på allt för många företag. Trygga Barnen arbetar med devisen Våga se – Våga fråga – Våga stå kvar. Genom att fråga och våga tala om detta kan vi hjälpas åt att stoppa arvet av skam. För som nämndes inledningsvis, hur något så vanligt kan vara så väl undangömt och skambelagt är en gåta. Politiker behöver ta sitt ansvar för att detta lyfts och jag tror även att det skulle hjälpa om fler som varit medberoende vågade tala om det så att fler följer efter. Serien Djävulsdansen som visades på SVT tidigare är ett bra exempel.

För att hjälpa alla de barn som far illa, se dem och våga fråga! Men låt inte heller den ni misstänker har problem gå vidare i det, hjälp den. Chefer och ledning har ansvar för sin personal, ta det vidare dit om du inte vet hur du ska hantera det själv.Trygga BarnenKampanj från Trygga Barnen som belyser problemet av byrån Fältman & Malmén. Förutom denna organisation finns även Maskrosbarn och BRIS att vända sig till. Alla kan hjälpa till genom att dela information vidare för att öka kunskapen och minska på skammen och tystnaden för att fler utsatta barn ska kunna leva sina liv utan missbruk. #småbarnföräldrar

 

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: