Nya arbetssätt för cirkulär ekonomi

I en tid där vi ser hur naturen tar stryk av vår konsumtion blir det allt viktigare att tänka på processen bakom tillverkningen. Att konsumtionen på många håll är på tok för hög är ett problem men även hur processen ser ut. Med cirkulär ekonomi finns det en bättre väg att gå.

Cirkulär ekonomi handlar om att från början tänka att alla delar ska ingå i ett kretslopp. Cradle Net är ett nätverk som verkar för att sprida denna information och de hade för ett par veckor sedan en frukost med gäster som berättade om hur de bidrar till en mindre belastning på miljön. Elin Bergman som är ordförande inledde med att berätta om hur de arbetar för att hitta lösningar på problem istället för att skuldbelägga.

En av talarna på plats var Elin Larsson från Filippa K som berättade om sitt arbete för återanvändning men passade även på att påminna oss om att inte tvätta så ofta. Jag har tidigare hört Elin påpeka att inte bara återvinna utan även om att konsumera mindre, att kurera garderoben. 30 procent av plaggen i garderoben har man inte använt senaste sex månaderna, mycket av det som göms där behöver man inte. Måste man då äga kläder man bara har vid något enstaka tillfälle? Nej, givetvis inte men tidigare har det inte funnits så många alternativ till att köpa men idag heter lösningen hyra.

Filippa K hyr ut kläder som test i tre butiker och i höst väntas det utökas till fler. Detta kräver en omställning där det behövs tydlig information och kommunikation till konsumenterna varför de gör detta och hur det går till. Kläderna går sedan vidare till second hand när de inte längre uppfyller kraven för att vara kvar på avdelningen för uthyrning. Denna cykel av handlingar är dessutom lönsam för företaget. Genom att hyra ut och sälja samma plagg många gånger säger det sig självt att det är en bra affär.

”I need – you have” som påpekades är grundstenen i charing economy. En annan idé på detta att ge vidare vad man har till andra i kombination med den förändrade urbaniseringen och arbetssituationen har Workaround tagit fasta på. De hyr och hyr ut arbetsplatser, effektivt och bra sätt för de med ytor som inte används. Många organisationers storlek ändras kontinuerligt liksom behoven och då är detta ett enkelt sätt att använda resurser på ett effektivt sätt.

Dagens digitaliserade samhälle bjuder på förändringar som bidrar till positiva besparingar. Folk som kan sitta hemma och jobba eller på platser närmare hemmet innebär minskat resande. Konsumentförändring behövs för att vi ska gå över till mer hållbara modeller och för detta krävs att man måste förstå kunden och dess behov och konsumtion som riktas om digitalt kan vara mycket positiv. Per von Sweigberk från Spotify berättade att det går åt 3 kg koldioxid för att få hem en cd men bara 3 gram för att lyssna 70 minuter på Spotify.

Framtiden lär komma med fler lösningar och affärsmöjligheter som bidrar till minskade utsläpp och med behov och innovation som drivmotor ska vi kunna gå en utveckling till mötes där en cirkulär ekonomi blir grunden till att vi får ett hållbart samhälle. Något vi måste för att rädda vårt klimat.

En kommentar på “Nya arbetssätt för cirkulär ekonomi

  1. Pingback: Dela tjänster och saker ger många fördelar | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: