Bilfritt Stockholm vid trafikantveckan

Sverige har sedan 15 år tillbaka en deklaration där man förbinder sig att stödja, uppmuntra och underlätta för deltagande i kampanjen ”In town without my car” som ett par år senare blev ”European Mobility Week”. I år är datumen den 16 – 22 september.

Nytt för i år är att detta slås samman med en annan europeisk kampanj, ”Do the Right mix”. Förra året deltog 2012 städer från hela världen varav de flesta i Europa. I Sverige deltog 87 kommuner vilket var en nedgång från toppåret 2012 då sammanlagt 105 stycken var registrerade. Låt oss hoppas att det slås i år.

Genom att delta visar man kommuninvånare vad man gör för att gå mot en hållbar mobilitet. De kommuner som deltar genomför minst en ny åtgärd som förblir permanent och bidrar till överföring från bil till hållbara alternativ. Genom att organisera manifestationen ”I stan utan min bil” stängs ett område av, något vår huvudstad nu tar steget till att göra. Stockholm har tidigare lyft hållbart resande i sina aktiviteter men utökar i år genom att låta delar av stan bli helt bilfri för att visa att staden prioriterar cykel och kollektivtrafik.

Bra där! Kan Stockholm kan väl alla? I stan utan min bil

Lämna ett svar

%d