Använd och ge bort sol

Vill du kunna köpa solel när du behöver? Det kan du faktiskt göra. Köp en eller några watt i taget vilket möjliggör för alla att vara med i omställningen till ett förnybart energisystem.

Möjligheten att köpa lite el finns via tjänsten Watt-s som gör det snabbt och enkelt. Med enkelhet sänks tröskeln till att ändra på vanor och i synnerhet el brukar upplevas knepigt av många. De som inte kan skaffa egen solpanel kan istället köpa den el som behövs via andras i mindre delar. Att välja källa är det redan en del som gör via sitt elavtal men här får du direkt möjlighet att påverka genom vardagliga små saker.

Solenergi är förnybar energi och solceller vet de flesta vad det är och gör det lätt att relatera till. Tjänsten Watt-s menar att när en får direktkontakt med solceller visar forskning att en också börjar ta andra beslut och blir mer engagerad även i fler miljöfrågor. Genom att samla många små beslut till stora installationer kan alla hjälpas åt att bidra till energiomställningen.

Watt-s delar upp en solpanel i watt och säljer dem en och en. Genom detta kan fler solinstallationer finansieras på nya tak. När du köper en watt är du därför en del av förändringen av energisystemen och för varje watt som installeras åt en person så måste en annan sluta producera en miljöskadande watt.

Sun is shining

Watt-s producerar energi så fort en köpt dem. Steg ett är att solpaneler sätts upp på taken där du sedan köper en del av solpanelsanläggningen. Dina köp skapar fler installationer som gör solenergi och du blir därmed delaktig i omställningen till en mer miljövänlig värld.

Börja med att göra små förändringar, du kan t.ex. göra så att din mobil går på solenergi. När du laddar en telefon så fyller du den med cirka 7Wh energi från elnätet, genom att köpa tre Watt-s så får paneler solljus i cirka tre timmar på en dag och med deras uträkning så har det då producerats 2W vilket är mer än din mobil krävt för sin laddning.

Enkelhet är en mycket bra start på förändring. Med detta kanske vi kan uppmuntra andra också till nya vanor. Istället för att köpa en onödig present till någon som redan har vad den behöver eller blommor när du går bort, varför inte ge bort lite förnybar el?

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: