Härifrån kommer sotpartiklarna

Tack vare en svensk-kinesisk studie har forskare lyckats ta reda på var de svarta sotpartiklar som orsakar stor del av avsmältningen av glaciärerna i Himalaya-Tibet kommer från.

Forskarna har genom att ursprungsbestämma de svarta sotpartiklarna inte bara kunnat avgöra var sotet kommer från, till exempel vedeldning eller fossila bränslen, utan också vilken geografisk region det handlar om.

Sot, som i vetenskapliga sammanhang benämns som Black Carbon (BC), är ett omfattande miljöproblem med stor påverkan på klimatet. Störst inverkan får sotutsläpp i områden där marken är snötäckt, såsom på glaciärer och i Arktis.

Nu har alltså en metod som bygger på kol-14-datering av sotpartiklarna presenterats. Den visar att det mesta sotet i södra Himalaya kommer från norra Indien medan det i norra Tibet stämmer överens med kinesiska utsläpp. Något överraskande kunde forskarna konstatera att sothalterna i det inre av området verkar komma främst från lokala utsläpp från förbränning av jakavföring som hushållsbränsle.

“Att kunna bestämma vad som gett upphov till utsläpp och varifrån de kommer innebär ett stort steg framåt för våra möjligheter att fatta rätt politiska beslut. Forskarvärlden kan ge ett mycket bättre underlag till politikerna om vilka de effektivaste miljöåtgärderna är”, säger professor Örjan Gustafsson, vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi och ansvarig svensk forskningsledare för arbetet.

Analys har genomförts på ett tiotal platser över Himalaya och Tibetanska platån i samarbete med forskare vid kinesiska vetenskapsakademien. Resultat från andra områden i världen väntas inom kort, det blir intressant att följa och som Örjan säger, förhoppningsvis kan ursprungsbestämning hjälpa till att sätta in rätt åtgärder för en förbättrad miljö.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: