Dags för krafttag mot bilismen

Bilkö, tre filer åt samma håll

Är det lätt att ha bil har folk bil. Går det smidigt att åka bil och att parkera så väljer en det. Men är det enkelt och smidigt att åka kommunalt medan bilen blir krånglig, ja då blir inte valet svårt då heller.

Vi är bekväma, det går inte att komma ifrån. Ingen väljer att åka kommunalt om det tar flera timmar för samma resa som går på en stund med bil. Samma sak gällande pris. Även om det oftast är så att kommunalt inte blir dyrare än bil om bilens samtliga kostnader räknas in men det glöms ibland bort.

DNs ledare tar idag upp problematiken där det är för enkelt och billigt att åka bil. Den stora miljöpåverkan bilismen har på vårt klimat men även hur galet det är med fördelningen av mark där parkeringsplatser äter upp stora delar istället för att låta den gå till fler bostäder eller parker.

Enligt DN har försök visat att bilanvändandet kan minskas genom att begränsa tillgången till parkeringsplatser, eller låta bilisterna själva betala en större del av kostnaden för parkeringen. De berättar om en svensk studie från 2011 där sex av tio personer med fri parkering tog bilen till jobbet. Motsvarande siffra för de som fick leta och betala för parkeringen var endast två av tio.

Stor skillnad alltså. Och varför inte? Varför ska inte bilisterna själva betala? Som det fungerar i dag hamnar inte sällan kostnader på t.ex.  bostadsföreningar eller andra som inte har bil. Ändå får alla vara med och betala priset för att somliga envisas med att välja bil även när det är direkt onödigt. Nu ska inte detta tolkas som att solidaritet är fel, men att vi i dessa fall bör styra om mot mer hållbara lösningar.

Det är här våra politiker måste ta ansvar, nyinvesteringar för bilism prioriteras framför dito cykel och kollektivtrafik vilket är fel riktning. Forskning visar att fler vägar leder till fler bilar vilket inte är särskilt långsökt, det är inte svårare än att gå till sig själv. Men tänk istället en situation där kollektivtrafik fungerar smidigt medan du skulle behöva lägga mycket tid och pengar på att parkera din bil…

I Västra Hamnen i Malmö pågår bygget av Sveriges första cykelhus och cyklotell med inflyttning i februari. Hyresgästerna ska kunna leva ett modernt och rörligt liv utan egen bil och det kommer att finnas en husgemensam cykelpool.

Husbyggnad, vit fasad med gröna dörrar, klängväxter växer upp längs väggen vid sidorna av de båda dörrarna, vit cykel parkerad framför den ena i förgrunden.

Foto: Malmö stadsbyggnadskontor, Anna Modin

Projektet är det första i Malmö där parkeringsnorm noll testas, dvs ett hus utan boendeparkering. Kollektivtrafik och cykelvägar är väl utbyggda i området och flera bilpooler finns på gångavstånd. Saker som bör finnas i alla tätbebyggda områden för att förenkla en bilfri vardag till förmån för cykel eller kollektivtrafik.

Politiker bör titta på detta och skapa fler liknande projekt för att minska bilismen, inte prioritera det som främjar och gör det enkelt att välja bil. Förutsättningarna för vårt boende bör vara så gott att vi väljer cykel, kollektivtrafik eller bilpool framför egen bil. Att en bil står stilla 96 procent av sin livstid och att alla resor kräver två parkeringsplatser (DNs ledare) säger hur dumt det är, bättre insikt än så bör vi väl ändå ha 2017?

En kommentar på “Dags för krafttag mot bilismen

  1. Pingback: Gör det lätt att välja rätt | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: