Historisk klimatreform för Sverige

Regeringen har beslutat om ett förslag till ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. En lag och nya klimatmål ska ge en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik. En glädjande nyhet som kan bli ett rejält kliv framåt för klimatet.

En tröst för oss som blev lite besvikna på den livsmedelsstrategi som presenterades nyligen. Krafttag behövs och med nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd bör ett mer långsiktigt arbete för klimatet kunna komma och möjlighet att bli ett fossilfritt land.

Regeringen ska i budgetpropositionen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen och ta fram en klimathandlingsplan varje mandatperiod.

– Nu är det slut på godtycket i klimatpoltiken. Att en stor majoritet av riksdagen står bakom ramverket ger långsiktighet och stabilitet, det är precis vad klimatpolitiken behöver. Omställningen ger enorma möjligheter i form av jobb, bättre hälsa och konkurrenskraft, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Förslaget skickas nu till Lagrådet där det ska granskas innan det lämnas i form av en proposition till riksdagen i mars. Regeringen föreslår att klimatlagen träder i kraft 1 januari 2018.

Utöver det otroligt välkomna med en klimatlag i sig kan en inte annat än roas av detta fina foto som Isabella Lövin har delat på Twitter, en helt underbar kontrast till den man som på andra sidan Atlanten stövlar fram obehindrat och gör det sämre för kvinnor och miljö, omgiven av män. Nu är ju inte hennes bild mer jämställd men en trevlig kontrast mot mansdominansen. Att ett bunt män bestämmer att kvinnor inte ska få göra abort känns inte särskilt inbjudande. Att något sådant skulle ske år 2017 kunde en väl aldrig tro…

Lämna ett svar

%d