God karma med minskat matsvinn

Smartphone med Karmaappen öppen, i bakgrunden en sjö och ett vitt större hus, en konferensanläggning

Plattformen Karma är en digital tjänst som hjälper matindustrin att minska sitt matsvinn. Konsumenter erbjuds där möjligheten att köpa överskottsmat från restauranger som take-away till ett billigare pris.

Detta är en i raden av initiativ som kommit för att råda bot på matsvinnet. Karma har kunnat se antalet anslutna restauranger växa vilket är en viktig faktor för hur tillgänglig tjänsten blir för konsumenter.

Idag är cirka 200 svenska restauranger och caféer Karma-certifierade vilket innebär att de samarbetar inom projektet. En av de senaste tillskotten som har anslutit sig är Happy Tammsvik som en av de första konferensanläggningarna hos tjänsten.

Konferensanläggningar och olika eventverksamheter är ett område som kan göra stor skillnad om de tar in hållbarhet i sin verksamhet. Intresset börjar gå upp för att göra sina arrangemang mer gröna där till exempel festivaler kommit att bli ett föredöme med fokuserat hållbarhetstänk. Det vore väldigt positivt att få se även konferen- och eventverksamheter att gå kraftfullare i denna riktning.

En kommentar på “God karma med minskat matsvinn

  1. Pingback: Samarbeten minskar ICAs matsvinn | Vego Eco

Lämna ett svar

%d