Rapsrester har högre proteinnivå än kött

Köttkonsumtionen behöver minskas dramatiskt av flera skäl. Samtidigt har vi både källor till protein och ett jordbruk att ta hänsyn till i omställningen. Forskare presenterar nu rapsrester som en del i lösningen på detta.

Istället för att rikta in jordbruk på köttproduktion bör fokus ställas mot att producera vegetabiliska källor. Bort från kött som inte är hållbart för varken djur, miljö eller hälsa. Livsmedelsforskaren Karolina Östbring med kollegor vid Lunds universitet har hittat ett sätt som inte bara bidrar till detta utan även tar ett kliv in i den cirkulära ekonomin genom att använda restprodukter på ett effektivt sätt.

Rester kan ersätta kött

Rester från rapsoljetillverkning används i dag främst till djurfoder eller som biogas men skulle istället kunna ersätta kött. Karolina Östbrings forskning visar att rapsrester innehåller utmärkta proteiner och livsnödvändiga aminosyror som skulle kunna omvandlas till människoföda. Hon hoppas att inom några år ha ett nytt livsmedel till försäljning.

Att kunna förädla proteinet skulle innebära en smärre livsmedelsrevolution kommenterar DN nyheten och vore därmed en stor vinst för både rapsodlare och miljön genom att utnyttja jordens resurser bättre och minska importen av soja.

En utveckling som denna är underbara nyheter där det finns många aspekter som alla blir vinnare. Och med nya upptäckter kommer ofta fler, det är inte långsökt att hoppas på att detta ska leda vidare till forskning på fler växtproteiner.

Rapsrester hög proteinnivå

För det är inte så att köttet är ett måste. Enligt Karolina Östbring är proteinnivån hos raps högre än hos soja. Rapsresterna innehåller 30 procent protein, medan kött har 20 procent protein. Kan inte annat än känna hopp för omställning mot ett mer vegetabiliskt jordbruk med dessa nyheter. Att vi med fler vegetariska produkter får bättre utgångsläge för hälsa och miljö är klart, och lösningar som dessa är en jackpot där rester tas tillvara på ett effektivt sätt.

Lämna ett svar

%d