EU-förslag om ålfiskestopp

Ål vid stenbotten

EU-kommissionen har kommit med ett efterlängtat och välbehövligt förslag om att stoppa ålfisket i Östersjön för 2018. Med en så hotat art som ålen borde ett förbud vara självklart.

Det positiva är förbudet i sig men det lite trista i sammanhanget är att det är begränsat till Östersjön medan fisket tillåts fortsätta i resten av EU. Ett totalförbud hade varit att föredra.

Förekomsten av den europeiska ålen har minskat kraftigt i våra hav de senaste 30 åren. Nu återstår endast fem procent av ålbeståndet. Utöver fisket har utbyggnaden av vattenkraft och annan infrastruktur som hindrar ålens naturliga rörelser haft stor påverkan på arten som lett till att den är hotad. Försök som inletts för att rädda arten har inte lyckats och forskare har varnat för att det måste till kraftiga åtgärder om det ska gå att rädda ålen.

– Det är glädjande och efterlängtat att EU kommer med ett förslag om att stoppa ålfisket nästa år. Gör vi inget snart riskerar vi att förlora den svårt hotade arten. Men det är beklagligt att man väljer att gå fram med ett förslag som enbart gäller i Östersjön, när en stor del av fisket också sker i andra delar av EU, säger Inger Näslund, havsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Förslaget som EU-kommissionen presenterat innebär att ålen, som helt galet har varit undantagen en fiskereglering inom det europeiska fiskesystemet, nu regleras, och att det inte tillåts att fiska på arten 2018 om kommissionens förslag går igenom.

Bra så långt som sagt, låt oss nu hoppas att detta går igenom och att nästa steg blir att samma regler kommer för andra delar av Europa. I Sverige är ålfiske förbjudet sedan 1 maj 2007. Undantag gäller dock för yrkesfiskare med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten. I vissa sötvatten är fritidsfiske av ål tillåtet, men fångsten får inte säljas. Varför dessa undantag finns är även det en gåta. Låt ålen vara!

En kommentar på “EU-förslag om ålfiskestopp

  1. Pingback: Inget stopp för ålfiske | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: