Overshoot Day: Jordens resurser slut 1 augusti            

Tjärsandsuppgraderingsanläggningen vid Syncrude-mine i solnedgång

Vi fortsätter tyvärr att leva långt över våra tillgångar. Nya siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande och i Sverige som om vi hade cirka 4 planeter.

”Earth Overshoot Day” infaller rekordtidigt i år, redan den 1 augusti har vi gjort av med årets budget av förnybara resurser. Koldioxidutsläppen orsakar hälften av vårt fotavtryck. Sommarens torka och bränder i Sverige visar en glimt av hur det är med extrema väder som riskerar att bli vanligare om klimatförändringarna fortsätter.

I år inträffar Overshoot Day två dagar tidigare än 2017. Under resten av årets fem månader lever vi över våra tillgångar. 86 procent av världens invånare bor idag i länder med ett för högt ekologiskt fotavtryck, enligt nätverket Global Footprint Network. Överkonsumtionen leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

Enligt Global Footprint Networks beräkningar står livsmedelsförsörjningen för cirka 25 procent av vårt globala fotavtryck och koldioxidutsläppen för cirka 60 procent. Åtgärder som kan minskar fotavtrycket och som kan flytta Overshoot Day i rätt riktning är att kraftigt minska matsvinnet och köttkonsumtionen samt att ställa om till mer kompakta och integrerade städer med hållbara, effektiva och förnybara energi-, transport- och resurssystem.

– För att på global nivå hålla klimatförändringarna väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader och nå nettonollutsläpp 2050 måste vi halvera koldioxidutsläppen vart tionde år. Vi behöver ställa om energisystem och transporter, kraftigt minska matens klimatpåverkan och satsa på en mer hållbar konsumtion, säger Gunilla Elsässer, chef för WWFs arbete med mat, klimat och energi på WWF.

Kan sommarens värme och torka bidra till att få oss att ändra på våra vanor? Förhoppningsvis! Några saker som är enkla att ändra på för de flesta, och som även är bra för din hälsa, är att skippa bilen och cykla eller gå om det inte är för långa avstånd, minska kött- och mejerikonsumtionen och handla mer hållbart.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: