Svenska baljväxter ett steg mot att nå klimatmålen

Gröna ärter, ovanpå några kvar i ärtskidor

Kosten har en stor inverkan på vårt klimat, något som de flesta idag har blivit medvetna om. Att det är kött och mejeriprodukter som är störst källor till höga utsläpp börjar också bli allmänt känt. Ett effektivt sätt att ta ett stort kliv mot att nå klimatmålen är att byta ut kött mot baljväxter.

Inte bara klimatet skulle vinna på detta, utan även folkhälsan. Idag består den svenska genomsnittskosten av för lite frukt och grönt medan många å andra sidan äter ohälsosamt mycket rött kött. Enligt en debattartikel i DN idag framgår det att vi äter 70 procent mer kött idag än vi gjorde på 1960-talet i Sverige. Det är otroliga siffror! Anmärkningsvärt är också att en del köttätare reagerar negativt när de blir föreslagna att minska några procent på sin köttkonsumtion. Det är närapå provocerande med den reaktionen när det framgår vilken oerhörd ökning av konsumtionen som har skett senaste åren.

Övervikt växande folkhälsoproblem

Klimatet blir lidande av denna konsumtion men det blir även dyrt för både individer och samhälle med en så ohälsosam kost. Som det är nu så behöver frukt och grönsaker ökas medan konsumtionen av godis, läsk, salt och mättat fett minska. Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem, vilket inte är så konstigt när så många som knappt tre fjärdedelar av Sveriges män och drygt 40 procent av landets kvinnor äter mer rött kött och charkprodukter än vad som rekommenderas och endast en av fem äter tillräckligt mycket frukt och grönt.

Livsmedelssektorn står idag för 20–30 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Som sagt skulle både klimat och hälsa vinna på en övergång till mer växtbaserad kost. Om det dessutom blir mer närprocuderat skulle än mer vinnas. Författarna till debattartikeln föreslår att mål ska etableras för att den svenska köttkonsumtionen ska minska med hälften och produktionen och konsumtionen av svenska ärtor och bönor samtidigt ökar väsentligt. Låter som ett mycket bra mål.

Stor klimatvinst med baljväxter

Enligt ett projekt där de utvärderat ett teoretiskt scenario för Sverige där köttkonsumtionen, och då importerad sådan, minskar med 50 procent och ersätts med svenskodlade baljväxter som ärtor, bönor och linser, skulle stora förbättringar kunna uppnås. Mjölk- och nötköttsproduktionen i Sverige skulle förbli oförändrad medan svensk gris- och kycklingproduktion skulle minska med knappt 30 procent.

Näringsintaget och hälsovinsterna skulle med detta bli positiva. Intaget av energi, protein, fett, vitamin B12, zink och järn skulle enligt utvärderingen ligga kvar inom näringsrekommendationerna. Baljväxterna skulle utöver det höja intaget av fibrer och folat, två näringsämnen som idag ligger under rekommenderade nivåer. Bara vinster alltså!

En vegoburgare med bröd, grönsaker och sås på ett fat sett framifrån

Burgare på baljväxtproteinet Peace

Att göra en ändring som innebär så uppenbara och stora vinster för både klimat och hälsa såväl som djur torde vara svår att säga emot. Här handlar det bara om en ändring, ingen uppmanas att sluta med kött, bara att byta ut delar av det. Och återigen, om en betänker den oerhörda uppgång i konsumtion som har varit senaste åren så handlar det egentligen bara om att gå tillbaka till hur det var för några år sedan. Inget att oja sig över, tvärtom hurra över alla positiva effekter det skulle få.

Den som vill börja äta på detta sätt kan testa med två nyheter som båda är baserade på svenskodlade baljväxter. Findus har precis lanserat Pease, en helt ny, texturerad proteinkälla som är gjord på ärter. Urban Deli har även de kommit med en nyhet. Det är en baljväxtfärs som är gjord på svenskodlade balj- och oljeväxter.

Den som vill ha lite recepttips som inspiration för att laga mer vego kan kolla in här och om en vill underlätta vardagen finns även veckomenyer att prenumerera på här.

Lämna ett svar

%d