Argument gällande köttskatt

Skivat kött i rader

Förra veckan så skrev Jonas Paulsson och Per-Anders Jande en debattartikel angående köttskatt. Med en himla massa fakta uppradade så är den mycket läsvärd. Där lyfts information om utsläppen fram och det är knappast trevlig läsning.

Nötköttskonsumtionen skenar, miljökostnaden är enorm, nästan en tredjedel av svenska hushållens klimatpåverkan kommer från mat varav största delen från köttkonsumtion. Att det dessutom är så att svenskt kött vållar ungefär lika stora utsläpp som kött från andra länder gör att argumentet för att det är ok att kött bara det är svenskt inte håller. Författarna menar att utan en köttskatt riskerar den svenska mat- och miljöpolitiken att haverera. Att utvidga och generalisera koldioxidskatten till att även innefatta maten vore därmed rimligt.

Läs hela debattartikeln här. Fundera lite på det här stycket om LRFs arbete för att öka köttkonsumtionen:

”Det klimatskadliga nötköttet är värdemässigt det största köttslaget som produceras i Sverige och det har dessutom en naturlig koppling till en annan klimatvärsting – mjölkproduktionen. Men köttindustrin med Lantbrukarnas riksförbund (LRF) i spetsen arbetar ändå politiskt för att öka produktionen av nötkött och grönmålar detta faktum genom kontinuerliga klimatkampanjer för lokalproducerat svenskt kött och för att minska matsvinnet. Det vilseleder allmänheten.”

Lämna ett svar

%d