Framtidens statistik

Många oroar sig för hur tillgångarna ska räcka till när befolkningen växer i snabb takt. Hans Rosling, professor i internationell hälsa, tar i programmet Framtidens statistik upp detta och ställer frågorna om vi borde vara oroliga och rädda. I programmet försöker han ge oss rätsida på det.

Rosling tar oss med genom programmet med hjälp av 3D-grafik på ett underhållande sätt. Detta varvas med inslag från Bangladesh och Moçambique. Sju miljoner lever på vår planet i dag och vissa blir rädda när de tänker på framtiden medan andra löser det genom att inte tänka på det alls. Bara i Bangladesh har invånarantalet ökat från 50 till 150 miljoner personer på några generationer.

En orsak till varför ökningen är stor här är den ojämlika livshållningen vilket nu håller på att förändras. Tack vare personer som inser kvinnans rätt samt att man förstår fördelarna med att inte ha så många barn har det nu stannat av. Man arbetar med att ändra på värderingar och stärka självförtroendet och ställningen hos kvinnor. Dels genom att informera och dela ut preventivmedel men även synen på könen. Att många anser att mannen bestämmer om de ska ha fler barn eller inte är ett problem, i synnerhet som de anser att pojkar är mer värda och de fortsätter få barn om de bara har döttrar innan.

1972 hade man i Bangladesh sju barn i snitt, för 50 år sedan var världsgenomsnittet fem barn och idag är man nere på 2,5 barn per kvinna och det fortsätter att minska. En mycket viktig faktor för att minska barnafödandet och öka jämlikheten ligger givetvis i utbildning. Att fickor får möjlighet att gå i skola och utbilda sig är en stor förbättring, inte bara för sig själva utan bidrar till samhällets utveckling i ett större perspektiv.

Trots att barnafödandet alltså går ner så fortsätter befolkningen att öka. Detta tack vare att människor blir äldre och barnadödligheten går ner. Vaccin och ökad kunskap om kost gör att man dramatiskt ökat chanserna för barn att överleva och hälsan har förbättrats.

Vid seklets slut avtar befolkningsökningen och den tar slut. Det beror på fallande födelsetal och åldrandet har hunnit ikapp utveckligen. Så hur ser då framtiden ut? Den ett tag till ökande befolkningen och den rika världens belastning på vår planet utgör en enorm påverkan och för att den ska räcka till för oss alla är det allas ansvar att leva på ett sätt som ger så liten påverkan som möjligt. Eftersom man ser ett slut på befolkningsökningen kan vi undvika det värsta gällande klimatförändringen men då krävs det att de rikaste snarast anpassar sin förbrukningsnivå av naturresurser och energi så att den kan delas av tio eller elva miljarder vid seklets slut. En mycket enkel sak alla kan göra omedelbart för att bidra åt rätt håll är att äta vegetarisk kost.

Programmet är intressant och ger en bra förståelse för utvecklingen ur både hälso- och miljöperspektiv. Grafiken och Roslings exempel gör det enkelt att hänga med så det blir aldrig långrandigt. Men även om man inte tycker att siffror om demografi, hälsa och miljö möjligen skulle vara intressant så är det ändå mycket sevärt – Hans Rosling är fantastisk! Denna professor är ett under av underhållande kompetens och inspiration! Med sin entusiasm blandar han sin grafik och fakta och ger oss statistik på ett förträffligt sätt.

Finns att se på UR Play t.o.m. 11 mars 2016.

4 kommentarer på “Framtidens statistik

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: