Oatly redovisar klimatavtrycket på sina produkter

Tre tetraförpackningar i vitt och blått med texten OATLY HAVREDRYCK på, klimatfotavtryck anges i en pratbubbla

Kostens klimatpåverkan är betydande, det vi äter står för 20–25 procent av de globala växthusgasutsläppen. För att göra det enklare för konsumenter att bli mer medvetna om vilken påverkan livsmedlen har börjar nu Oatly att redovisa produkternas klimatavtryck på förpackningarna.

Havrebaserade Oatly har tidigare gjort sig känt för att sticka ut hakan på olika sätt och nu gör de det igen, genom att uppmana resten av livsmedelsbranschen att följa efter deras exempel och dela med sig av sina siffror för produkternas klimatpåverkan.

– Vi vill att det blir obligatoriskt att redovisa CO2e på livsmedel, på samma sätt som vi deklarerar näringsinnehåll. Vi tycker det är självklart att man på ett enkelt sätt ska kunna se vad ett livsmedel har för avtryck på klimatet. Förhoppningen är att konsumenter ska efterfråga denna transparens från fler aktörer, och att livsmedelsbranschen överlag ska bli intresserade av att visa sina siffror, säger Carina Tollmar, hållbarhetschef på Oatly.

Klimatberäkningar av CarbonCloud

Beräkningarna av Oatlys klimpatavtryck är gjorda av en oberoende tredje part, CarbonCloud, och täcker in produktens resa, hela vägen från åkern till butik. Värdena inkluderar även förpackningar och transporter och anges i koldioxidekvivalenter (CO2e).

CarbonCloud är en svenskt foodtech-startup som är grundat av ett antal Chalmersforskare inom mat och klimat. Teamet har sammanlagt över 30 års forskning inom området och arbetar med att hjälpa matproducenter förstå och kommunicera klimatpåverkan från sina produkter. Detta görs genom en unik datamodell som möjliggör klimatberäkningar med hög precision samt rättvisa jämförelser mellan olika produkter och produktionsprocesser.

Global satsning

Från och med slutet av mars kommer de första Oatly-förpackningarna som visar värden för klimatavtryck att finnas ute i butikerna. Parallellt kommer förpackningarna även att skickas ut i Storbritannien, Finland, Tyskland och Nederländerna. Tanken är att de även kommer till övriga Europa samt USA och Kina längre fram. Där kommer de att märkas med hur stor klimatpåverkan det har inneburit att producera och transportera dem till respektive land.

Mängden CO2e kommer att tryckas vid innehållsförteckningen på baksidan av förpackningarna. I vissa fall syns de även i en liten bubbla på framsidan.

En blå förpackning med en vid pratbubbla på som anger klimatfotavtryck

Så bra initiativ av Oatly! Huruvida andra kommer att följa efter eller inte återstår att se. Att ett växtbaserat företag vill visa sina siffror är en sak, men de som säljer animalier – som har en avsevärt högre klimatpåverkan – lär inte vara så sugna.

Men just därför, för att öka medvetenhet och kunskap om detta, och i förlängningen förhoppningsvis få folk att göra bättre val, vore det på sin plats med en obligatorisk märkning.

2 kommentarer på “Oatly redovisar klimatavtrycket på sina produkter

  1. Pingback: Vägledning om hållbarhet i butik | Vego Eco

  2. Pingback: Oatly ”the good or bad guy”? – TR COMMUNICARE

Lämna ett svar

%d