Miljötips i Almedalen

Snart är det återigen dags för Almedalen och med det en oändlig mängd intressanta seminarier och debatter att ta del av. Det är omöjligt att vara med på allt intressant och det kan vara svårt att prioritera. Vego Eco ger några tips på intressanta godbitar.

Kemikalieinspektionen deltar i samtal om giftfri miljö, lyfter frågan kring antibiotikaresistens som är ett av de största hoten mot folkhälsan idag. Fullständigt program härWestander satsar på en seminarieserie på onsdagen, Träffpunkt förnybart med en rad intressanta punkter och talare. Läs mer om detta hos medarrangören Förnybarhetsrådet.

Hållbart
Hagainitiativet genomför flera programpunkter med fokus på näringslivspolitik för ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige. Hur ser samspelet ut mellan politik och näringsliv, vad behöver förändras? Här hittar du hela programmet. Mer om näringslivet och dess arbete med nationella miljökvalitetsmål från Miljömålsberedningen.

Fairtrade bidrar också med flera intressanta seminarier, bland annat kan man lyssna på generalsekreteraren Magdalena Streijffert tala om fattigdomsbekämpning och klimatarbete på onsdagen, ”På en död planet finns inga jobb” kl 12.00. Dagen efter är inriktningen kvinnor där utveckligen för kvinnor innebär att hela samhället gynnas när kvinnor bidrar och får inflytande.

Ledarskap och socialt ansvarstagande
SVN fokuserar på hållbart ledarskap, är det nyckeln till lyckat samhällsengagemang? Ja, för att uppnå förändring krävs en ledning som engagerar sig och visar att frågorna är viktiga. Det kan inte ligga på någon enskild anställd eller avdelning. Oavsett sociala eller digitala frågor krävs målmedvetet ledarskap. Dag två har de ytterligare flera punkter som belyser ledningsperspektivet och den 1 juli hållbart ledarskap och socialt ansvarstagande, med bland andra Parul Sharma. Hennes arbete för barns rättigheter och som hållbarhetsfråga är verkligen viktigt, mer om det finns att läsa här.

Kost och hälsa
Detta är det ju mycket tal om, både ur hälso- och miljöperspektiv där det påtalas mer och mer att vi behöver gå över till en vegetarisk kost. Läkartidningen genomför ett seminarium den 30 juni där man talar om vegetarisk mat till barn. Är det bra eller dåligt? Med vegetarisk kost löper man mindre risk för vissa sjukdomar som diabetes och cancer men man anser att det behövs mer forskning kring barn och vegetarisk kost. Dietister, barnläkare och andra ska diskutera detta.

Djurrätt
Organisationen Köttskatt kommer att finnas på plats och givetvis även Djurens Rätt som tillsammans med Svensk Mat- och miljöinformation som står bakom kampanjen köttskatt.nu tar upp de mest aktuella frågorna angående djuren i livsmedelsindustrin.

Konsulthjälp
Detta är bara ett axplock, hoppas ni får chans att inspireras och lära er mer om hur vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle, mer hälsosamt för både miljö, människa och djur. Är du arrangör och behöver hjälp med något evenemang eller är i behov av förstärkning inom kommunikation, event, PR etc, hör av er till info @ vegoeco . se (utan mellanslag!), mer info finns på LinkedIn där det även finns fler tips för Almedalen.

Har du andra tips du tycker att man inte får missa? Kommentera gärna! Visby Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: