Havens bestånd riskerar att kollapsa

Hälften av havens fiskar och ryggradsdjur har försvunnit presenterade WWF i veckan. Den tragiska insikten kommer efter en ny global kartläggning av havens marina arter. 

I rapporten Living Blue Planet Report framgår att fisken har minskat kraftigt och populationerna av marina däggdjur, fåglar, kräldjur och fisk har i snitt halverats sedan 1970-talet. Nu är det risk att bestånd kollapsar då miljön i havens försämrats dramatiskt. ”Nu krävs det krafttag för att bevara ett rikt liv och säkra havens livsnödvändiga resurser för mänskligheten” säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

Ett stort problem är bottentrålningen som på ner till 2 000 meters djup förstör havsbotten. I allmänhet ger strålning även stor bifångst som sköldpaddor och valar som därmed möter en grym död.

Green turtles (Chelonia mydas) swimming in the Great Barrier Reef, Queensland.

Green turtles (Chelonia mydas) swimming in the Great Barrier Reef, Queensland.

Utöver djurlivet så är haven oerhört viktiga för oss då de förser oss med hälften av det syre vi andas och absorberar även nära en tredjedel av människans koldioxidutsläpp. Om ekosystemen här kollapsar får det allvarliga konsekvenser på många håll. Korallrev, mangroveskogar och sjögräsängar är nödvändiga för livet i havet men har också minskat kraftigt.

Då man vet vad som behöver göras, att satsa på havsmiljön, gör att det inte är nattsvart men det måste ske en ändring nu. Antalet kilo fisk vi äter per år har nära fördubblats, fiske subventioneras trots att fiskeflottan redan är 2 – 3 gånger större än vad som är hållbart. Dags att politiker tar tag i den frågan. Nu! Och du som konsument då? Vegetarisk kost är som vanligt ett bättre alternativ för miljön än en animalisk sådan.

Lämna ett svar

%d