Hållbar turism, är det möjligt?

Greentime arrangerade förra veckan ett seminarium för att inspirera turismsektorn med tips på hur man förbättrar sitt hållbarhetsarbete och kan skapa hållbara möten. Turism är en stor industri som har betydande inverkan på miljön och därmed viktigt att inblandade parter förstår och börjar ta större ansvar för detta. 

En intressant aspekt på det var att arrangörerna tittade på hur man tog sig dit vilket kan ge en fingervisning om hur man ser på sina fotavtryck. Många åkte kommunalt och ett par stycken biogasbil vilket är några av de bättre sätten. Förvånande var att endast två trots tämligen korta resvägar, där Vego Ecos representant var en av dem, cyklade. Värre är att en som färdades en sträcka som tar ca 10 minuter att gå tog bilen (!).

Seminariet inleddes med att de visade en av filmerna från serien Naturen talar som inspiration till vad det är det handlar om, att värna om vår planet. Därefter vidare till hur turismen kan bli grönare. Jeppe Klockareson, grundare av Fair Travel talade om grön turism där han lyfte just vidden av hur stor denna industri är. 2014 var vart 11:e jobb kopplat till turism och att ta sitt ansvar inom turistnäringen är därmed otroligt viktigt. Arrangörer och turister måste tänka på vad de orsakar med sitt resande, förutom utsläpp genererar t.ex. turismen enorma mängder avfall. Turismidyllen Maldiverna nämndes som exempel där det skapas 330 ton sopor dagligen. Obegripliga mängder.

Med detta sagt så måste man förstå att hållbar turism inte är någon nischprodukt utan att hållbarhet ska vara integrerad i den dagliga verksamheten. Det går inte att blunda för att turismnäringens koldioxidutsläpp är ett problem. Flyget är en rejäl bov och beräkningar över hur framtiden spås se ut är dessvärre inte så positiv. Något fundersam blir man dock över att han jämförde med tio år gamla siffror. Men faktum kvarstår, folk vill resa och flyget är ett enkelt sätt. Men hur ska det bli hållbart? Kommer vi att få en mer miljövänlig lösning här?

Man ska inte heller glömma att koldioxid inte är det enda som påverkar miljö och klimat. Metan och dikväveoxid är även de skadliga men långt ifrån lika omtalade. Metangas är ovanligare men 25 gånger kraftigare än koldioxid och dikväveoxid är 300 gånger så starkt. Lantbruk, jordbruk, boskapsskötsel och soptippar avger dessa gaser vilket återigen ger oss påminnelsen om att en av de främsta sakerna du kan göra för miljön är att gå över till vegetarisk kost. Kött och mejeri står för större del av de globala växthusgaserna än transportsektorns totala utsläpp. Men flyg och transport avger dock så stor del att det inte är problem som kan förbises.

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.” Den definitionen av hållbart presenterades men det finns många definitioner, tre bitar som brukar framhållas är de tre p’na: People, planet och profit. Det är vad man talar om vid hållbarhetsarbete vilket jag tycker var bra äntligen kom fram. Det är inte bara ekonomi det handlar om utan även människan, den sociala aspekten. Om företag inom branschen lägger konkurrensen åt sidan gällande dessa delar och samarbetar så har man mycket vunnet. Att vara branschetta har man inte mycket för om planeten går under. Det gäller att samverka och samarbeta!

Jeppe avslutade med den retoriska frågan ”Är turism bara eller dåligt?” Svaret han ser är att det beror på hur det görs. Om det görs bra, om hållbarhetsarbetet är integrerat så vinner det positiva över det negativa.

Faktum kvarstår ändå, vi står inför en enorm klimatkris. Fortsätter vi på det spår vi gör nu kommer vi redan våra barns generation att uppleva en meter högre havsnivå. Alla som lyssnat på Rockströms sommarprat känner till vilka hot vi har. Sommarpratet blev det mest delade programmet i år och det var därför lite förvånande att det var knappt hälften av de som var på plats som lyssnat på det. Men tur var väl kanske det då Mårten Lind från Zero Mission baserade sin medverkan utifrån programmet. Vi som lyssnat kunde känna igen oss helt, mycket var ordagrannt hämtat därifrån. Fakta och argument radades upp som är tankeväckande, vi har en allvarlig situation. Lyssna på programmet om ni inte gjort det!

Bra är att det finns stor efterfrågan från kunder, leverantörer m.fl. på en hållbar inriktning så det finns mycket att vinna på att arbeta hållbart för företag utöver klimatvinsten, som t.ex. varumärkesbyggande. Men hur och vad kan turistnäringen göra, hur ska de engagera sig?

Yasuragi gör det med konceptet ”Feel good, do good” berättade Caroline Strindmar, företagets hållbarhetsansvarig. För att förändra världen så behöver man förändra människor vilket är vad de vill göra. Som nämndes tidigare så är kosten en av de värsta klimatbovarna om den innefattar kött vilket fick Yasuragi att införa köttfri måndag. Man har även tagit bort bacon på frukostbuffén. En hel del kommentarer kom när man gjorde det men företaget diskuterade det fram och tillbaka, är det ett dåligt eller bra beslut? Självfallet bra och det var vad de vågade stå för, att det var rätt beslut och backade inte från det. Vilket med tanke på varumärkesarbete låter helt självklart, snarare förvånade att Yasuragi någonsin har haft bacon på menyn. Och det är nu alltså ett minne blott. Det här behövs, det är bättre både för människan och världen. ”Mindre kött och fett är bättre för gästen och det är gästerna det handlar om” påpekar Caroline.

Vad detta handlar om är i mångt och mycket förändring. Vad man ska bära med sig är att även den mest förändringsfientliga faktiskt kan förändras. Trots protester när kött försvann så stod man för beslutet – vinst för miljö och hälsa – och ingen klagar idag. För att driva fram förändring krävs starkt ansvarstagande, är man trygg och bestämd med besluten så blir de lättare att genomföra och hålla fast vid. En tydlig riktning från ledningen, om alla vet vart man ska kan alla ta samma väg dit.

Ledning och styrning åt ett positivt håll tillsammans med motivation. Och vilka motiv har man? Med feedback för att ge insikt i vad ens handlingar faktiskt orsakar kan man nå framåt på ett effektivt sätt. Detta område är något som Anneli Hammarsten på Inger Individ och grupputveckling var inne på. Något som inte får glömmas bland ekonomi och tabeller. Genom enkla kommunikativa medel kan man hitta bra sätt att nå fram. Hon tog exempel från SJ som skickar sammanställning på hur mycket hennes resor sparat på koldioxidutsläppen jämfört med om hon hade rest med bil, men även på andra resealternativ vilket kan fungera som en väckarklocka. Det är inte alltid som folk tänker på vad bil- eller flygresan faktiskt orsakar. Med enkel grafik kan man förhoppningsvis väcka några slumrande personer som av slentrian gör onödiga resor. Flyg Vego Eco

Det var en inspirerande dag där jag hoppas att alla de inom turismnäringen som var på plats inser hur oerhört viktigt hållbart arbete är och att det finns möjlighet att arbeta så. Att förändring är möjlig! Man kan klimatkompensera sina resor men det som behövs är även att folk drar ner på resandet, branschen går över till hållbart arbete men den stora frågan – boven – flyget kvarstår. Kommer vi att få se en mer miljövänlig drift där? Den som har svar på detta, eller lösning snarare, den vill jag gärna komma i kontakt med.

Rättelse:
Tidigare angavs att det orsakades 3 500 ton sopor på Maldiverna, ön som ofta kallas sopön. Det är nu rättat till 330 ton efter att Jeppe dubbelkollat sina uppgifter.

2 kommentarer på “Hållbar turism, är det möjligt?

  1. Pingback: Baconmannen | Vego Eco

  2. Pingback: Omställning mot hållbar framtid | Vego Eco

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: