Klimatpodden SvD 2 grader

SvD har startat klimatpodden SvD 2 grader för att förstärka sin bevakning av klimatet under superklimatåret. Programledarna Jenny Stiernstedt och Peter Alestig guidar genom aktuella frågor inom klimatet tillsammans med olika gäster. 

I ett av programmen diskuterade man hälsa i ett miljöperspektiv. Det mesta av det vi gör påverkar både miljö och hälsa på något sätt och dessa hänger i regel samman. Är det dåligt för hälsan är det även det för klimatet och vice versa. Därför känns detta mycket relevant att diskutera vilket man gjort med AT läkaren Sofia Lindegren.

Stiernstedt, Alestig, Lindegren, SvD 2 grader

Jenny Stiernstedt och Peter Alestig möter Sofia Lindegren, AT läkare, i klimatpodden SvD 2 grader. Foto: Yvonne Åsell

Ett varmare klimat gör att nya sjukdomar får fäste i länder som Sverige. Sjukvården är inte förberedd på de utmaningar som vi nu ställs inför. Enligt Sofia så är ökningen av sjukdomar så tydlig att det går att säga med ganska stor säkerhet att det är klimatförändringar som är orsaken.

I slutet av programmet talar man om på det som har en av den största inverkan på både hälsa och klimat, nämligen köttet. Det kommer Sofia in på vid frågan om vad de själva gör för att identifiera de stora hälsoriskerna och minska på klimatförändringarna. Det finns många bra exempel på vad som görs, t.ex. har man infört vegetarisk kost till hjärtpatienterna. I USA har 900 sjukhus infört en köttfri dag per vecka. Anledningen till detta är enkel, kött är inte bra för hälsan, dels hur det behandlas samt att det även innehåller lite fibrer men mycket av de dåliga fetterna och det är konstaterat att det orsakar cancer.

Ur miljöperspektiv så är det också helt galet att konsumera kött. Det går åt extremt mycket energi på olika sätt. Foder som odlas fram till uppfödningen av djuren kräver mycket mark och vatten och är därmed väldigt resurskrävande på många sätt. Så skippar man köttet vinner både hälsa och klimat på det.

Bra att man lyfter dessa två ämnen tillsammans, de hänger så nära ihop. Lyssna gärna på programmet, det gör du här. Detta, precis som alla program avslutas med det stående inslaget Veckans Rockström där alla miljöengagerades egen rockstjärna ger olika råd och klimatförklaringar. Du lyssnar på podden via Soundcloud eller iTunes.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: