Minskad klimatpåverkan med förnybart bränsle

Transporter utgör en stor del av kimatpåverkan och en omställning mot klimatsmartare alternativ bör ske snarast. Axfood tar nu ett steg i denna riktning med fler lastbilar som körs på förnybart bränsle samt ett nytt modernt system för effektivare körning.

Lastbilarna som distribuerar mat till Hemköp och Willys butiker ska minska klimatpåverkan. Detta sker tack vare HVO som är en syntetisk biobaserad diesel som produceras genom att tillsätta väte till slakteriavfall och växtfettet.

Hydrogenated Vegetable Oil, HVO, är en förnybar drivmedelskomponent för dieselmotorer som kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. HVO-bränsle kräver inga stora investeringar i ny teknik, en fördel är att man kan fortsätta använda den befintliga fordonsparken.

Vegetable Oil låter ju väldigt bra. Att använda slakteriavfall mindre dock. Utgångspunkten borde vara att hålla det vegetabiliskt men å andra sidan bör allt tas tillvara på. Där är det inte slakteriavfallet som är problemet, det är usprunget. Så länge det existerar en köttnorm kommer kött produceras och vi kommer att ha slakteriavfall. Att inte ta tillvara på avfallet vore dumt, men det vore givetvis bättre att det inte uppstod. Därmed blir egentligen HVO motsägelsefullt, det är ett drivmedel som är bättre alternativ än fossilt sådant men går att framställa på grund av en industri som är en av de värsta klimatbovarna, animalieindustrin.

Miljöpåverkan kan minskas med upp 88 procent jämfört med vanlig fossil diesel om man tankar med 100 procent HVO. “Vi har testat att köra på ren HVO under en tid med mycket gott resultatet. Av våra 135 bilar har vi nu möjlighet att tanka 100 procent HVO på 123 av bilarna. Målet är att under 2016 ytterligare öka antalet transporter med förnybart drivmedel” säger Helena Blom, transportchef på Dagab.

Enligt Energifabriken ger HVO avsevärt lägre emissioner än fossilt alternativ:
Partiklar, 33% lägre
Nos, 
9% lägre
HC, 
30% lägre
CO, 
24% lägre

Förutom att bränslet ändras så kommer man tack vare ett nytt tekniskt system bidra till att minska förbrukningen. Systemet möjliggör att man kan se var fordonet befinner sig i realtid och även följa bränsleförbrukningen och det uppmuntrar till eco-driving.

Kosten utgör en stor del i klimatpåverkan där transporterna hänger samman. Med initiativ för att minska matsvinn och hur maten transporteras kan man minska utsläppen. Men fortfarande handlar mycket om vad det är vi stoppar i vår mun. Välj vegetariska alternativ när du handlar nästa gång. Det är ett bra val för miljön.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: